CMS Web Design and Consulting

Art magazin, web casopis za savremenu umetnost
sumanovic tajna pod kupolom

Frontpage Slideshow (version 1.7.2) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Ove ilustracije, sa linkom, predstavljaju izbor iz vesti i novije arhive Art magazina

Terra 28
Digital Art 07
Digital Art 08
Digital Art 03
Digital Art 02
Noć muzeja 2009
Terra 18

Sponzor rubrike
Konkurs - Javni konkurs za izbor logotipa i slogana nacionalnog brenda Crne Gore Štampaj E-pošta
(8 glasanja)
ImageKonkurs je otvoren od 11. oktobra do 25. novembra 2019.
Za najbolje konkursno rješenje dodijeliće se nagrada od 50.000 €. Na osnovu člana 11, stav 3, člana 48, stav 1 i člana 49 Zakona o nacionalnom brendu („Službeni list RCG“, br. 37/17), Ministarstvo ekonomije raspisuje Javni konkurs za izbor logotipa i slogana nacionalnog brenda Crne Gore. Ministarstvo ekonomije poziva sve zainteresovane strane, pojedince i grupe autora da uzmu učešće na Konkursu za izbor logotipa i slogana nacionalnog brenda Crne Gore (u daljem tekstu: vizuelnog identiteta nacionalnog brenda). Ovaj konkurs je međunarodni i otvoren je za sve pojedince i grupe autora, pri čemu je grupa autora dužna da imenuje jednog predstavnika. Na konkurs se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica iz Crne Gore i inostranstva. Konkurs je anoniman i radovi se predaju pod šifrom.

1. Zadatak konkursa

Zadatak konkursa je izrada vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore koji treba da odslikava duh autentične Crne Gore, države tradicionalnih i savremenih vrijednosti, bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa, prirodnih ljepota, bogate flore i faune, zemlje istaknutih junaka, gostoljubivih i veselih ljudi, te atraktivne i uzbudljive zemlje sa bogatom gastronomskom ponudom, ali i zemlje sa povoljnim i atraktivnim poslovnim ambijentom, koja predstavlja pouzdanog partnera u međunarodnim odnosima u svijetu. Kao i svaka država i Crna Gora ima svoje specifičnosti i neke od njih prepoznate u Istraživanju percepcija domaće i inostrane javnosti, koje je Ministarstvo ekonomije sprovelo u 2018. godini, su:

  • ekonomski potencijali za razvoj konkurentskog identiteta;
  • ekološka i geografska posebnost;
  • privlačnost Crne Gore kao investicione i turističke destinacije;
  • bogatstvo prirodnim resursima i atrakcijama;
  • bogatstvo kulturno - istorijskim nasleđem.

Vizuelni identitet nacionalnog brenda treba da objedini specifičnosti Crne Gore i da ih održava na jedinstven način, kako bi se kroz grafičko rješenje i sinhronizovanu i sveobuhvatnu poruku Crna Gora mogla pozicionirati u svijesti inostrane javnosti. Predloženi vizuelni identitet treba da omogući sveobuhvatno pozicioniranje Crne Gore kao države, bez izdvajanja pojedinačnih specifičnosti države. Sa druge strane, vizuelni identitet treba da je kreiran na način da iz opšte ideje predložene rješenjem mogu da proizađu i specifične podporuke, koje su vezane za opštu ideju, ali koje su više specifične za pojedinačne sektore (predstavljanje Crne Gore kao investicione destinacije, turističke destinacije, domaćih proizvoda, kao destinacije atraktivne za život i rad i sl.). Na ovaj način stvoriće se uslovi za određenije pozicioniranje pojedinačnih sektora pod okriljem opšte ideje.

2. Cilj konkursa

Cilj konkursa je izbor originalnog rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore, koje odražava posebnost i prepoznatljivost Crne Gore kao države i koji simbolizuje njene vrijednosti. Izborom jedinstvenog vizuelnog identiteta nacionalanog brenda koji objedinjava najznačajnije specifičnosti i posebnosti, odnosno vrijednosti Crne Gore nastoji se kreirati krovni, jedinstveni brend koji bi svojim obuhvatom i fleksibilnošću bio adekvatan za korišćenje ne samo na opštem već i na pojedinačnom nivou, u smislu upotrebe u svim važnim sektorima, kako onim strateškim poput poljoprivrede, enegretike i turizma, tako i u sektorima izvoza i investicija, kulturno-istorijskog nasljeđa, sporta, privlačenja ljudi da žive i rade u Crnoj Gori i sl.

Rješenje vizuelnog identiteta nacionalnog brenda treba da omogući nedvosmislenu komunikaciju sa inostranstvom radi privlačenja više direktnih stranih investicija, posjetilaca, povećanja izvoza domaćih proizvoda, ali i domaće proizvodnje, jačanje Crne Gore kao međunarodnog partnera, poboljšanja njenog imidža kao buduće članice Evropske unije i sl.

3. Obuhvat konkursnog rješenja

Konkursno rješenje treba da obuhvata logotip i slogan nacionalnog brenda koji čine jedinstvenu cjelinu. Logotip nacionalnog brenda sadrži naziv nacionalnog brenda koji glasi ,,Crna Gora”, odnosno internacionalni naziv ,,Montenegro”, kao i grafizam-znak/simbol (znakove/simbole) koji izražava posebnost Crne Gore. Naziv ,,Crna Gora’’ odnosno ,,Montenegro’’ treba da ima unikatni ispis i da je sastavni dio slogana. Slogan treba da predstavlja kratku i jasnu estetsku poruku koja omogućava stvaranje odgovarajuće emocije i pozitivne asocijacije na Crnu Goru u svijesti inostrane javnosti. Poruka treba da istakne posebnost Crne Gore i da omogući diferenciranje Crne Gore u odnosu na druge države, dajući jasnu odrednicu inostranoj javnosti o kakvoj državi je riječ. Slogan može da proizilazi iz profila brenda države, nacionalnog identiteta i/ili ključnih konkurentskih prednosti. Cjelovit vizuelni identitet sastavljen od logotipa i slogana nacionalnog brenda svojim smislom i suštinom služi za pozicioniranje države odnosno izgradnju pozitivnog imidža u svijesti inostrane javnosti.

Napomena: Navedeni gradivni elementi mogu da budu fizički odvojeni ili na bilo koji način spojeni, što između ostalog znači i to da slogan može biti dizajniran tako da ujedno predstavlja i logotip brenda. Naziv ,,Crna Gora’’ odnosno ,,Montenegro’’ treba da ima unikatni ispis i da je sastavni dio slogana. Konkursno rješenje se dostavlja i na crnogorskom i na engleskom jeziku.

4. Uslovi konkursa

Radi učešća na konkursu pravna i fizička lica dostavljaju konkursno rješenje sa dokumentacijom u zatvorenoj bijeloj koverti, koja treba da sadrži tri zatvorene bijele koverte manjeg formata. Svaka od ove tri koverte treba da bude obilježena arapskim brojem na poleđini i da sadrži:

1) koverta broj 1 – konkursno rješenje (štampano jednostrano i uvezano spiralom), koje sadrži:

a) etalon rješenja predstavljenog na formatu A4;
b) predlog rješenja u koloru i crno-bijeloj verziji (štihovanoj i šrafiranoj) u pozitivu i negativu;
c) simulaciju plastične izrade rješenja u čvrstom materijalu (plitki ili duboki reljef);
d) paletu boja i njihove definicije u kolornim prostorima Pantone, CMYK i RGB, prateće grafičke konstante, tipove i boje pozadina za primjenu kompozicione varijante (vodoravnu, uspravnu, rotiranu), test uvećanja ili umanjenja, simulacija suvog žiga i zonu izolacije;
e) predlog rješenja na memorandumu, vizit karti, fascikli, koverti, pečatu, tekstilu, sprotskim dresovima, ATL ili BTL formama oglašavanja po izboru, ambalaži prehrambenog i neprehrambenog proizvoda, ekranima (PAL ili HDTV), dodatne primjene;
f) tekstualno obrazloženje rješenja sa obrazloženjem simbolike znaka boja itd. semiotike i semantike rješenja i njene povezanost sa temom i načinom komunikacije sa internim i posebno eksternim ciljnim javnostima.;

2) koverta broj 2 – kompakt disk predloga rješenja u digitalnom vektorskom obliku i u jednoj of elektronskih datoteka baziranih na jeziku PostScript (EPS, AI, PS ili PDF); i

3) koverta broj 3 – popunjenu:

a) prijavu na konkurs datu na obrascu 1;
b) izjavu autora konkursnog rješenja da se konkursno rješenje koristi isključivo za izbor vizuelnog identiteta nacionalnog brenda i da nije korišćeno za druge namjene, datu na obrascu 2;
c) izjavu autora konkursnog rješenja o autorstvu i svojini konkursnog rješenja i njegovih komponenti datu na obrascu 3; i
d) izjavu autora konkursnog rješenja o prenosu konkursnog rješenja u državnu svojinu i ustupanju imovinskih i drugih prava Ministarstvu, datu na obrascu 4.

Koverta broj 3 se otvara samo u slučaju pobjedničkog rješenja.

Učesnici su obavezni da uz rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda dostave kompletiranu knjigu grafičkih standarda.

5. Način podnošenja konkursnog rješenja

Konkursno rješenje se predaje pod šifrom koja je sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera, koji ne ugrožavaju anonimnost učesnika. Učesnici sami biraju šifru prije podnošenja dokumentacije predviđene uslovima konkursa. Na poleđini svake koverte i cjelokupnoj dokumentaciji, treba da bude ispisana šifra pod kojom kandidat učestvuje na konkursu.

Jedan kandidat može učestvovati sa više prijedloga, koji moraju biti predati kao posebni konkursni elaborati pod različitim šiframa

6. Adresa na koju se dostavljaju konkursna rješenja glasi:

Ministarstvo ekonomije
Direktorat za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača

IZBOR LOGOTIPA I SLOGANA NACIONALNOG BRENDA CRNE GORENE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA

Rimski trg 46
81 000 Podgorica, Crna Gora


Sa šifrom pod kojom autor učestvuje na konkursu, ispisanom na poleđini koverte.

7. Trajanje konkursa

Konkurs je otvoren od 11. oktobra 2019. godine do 25. novembra 2019. godine.

8. Kontakt podaci za pitanja i preuzimanje obrazaca iz tačke 4 teksta konkursa


Kontakt osoba za dodatne informacije je Marija Čvorović, načelnica Direkcije za razvoj nacionalnog brenda, Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. ;

Obrasci 1, 2, 3 i 4 koji su prilozi Konkursa, mogu se preuzeti na sajtu Ministarstva ekonomije www.mek.gov.me

9. Rok za otvaranje pristiglih konkursnih rješenja

Stručna komisija koju imenuje Ministarstvo ekonomije će razmotriti pristigla rješenja u roku od 60 dana, a rezultat konkursa biće objavljen najkasnije u roku od 90 dana od isteka roka iz tačke 7 ovog konkursa.

10. Nagrada za pobjedničko konkursno rješenje

Za najbolje konkursno rješenje dodijeliće se nagrada od 50.000€.

11. Kriterijumi za vrednovanje konkursnog rješenja

Vrednovanje konkursnih rješenja komisija vrši prema sljedećim kriterijumima:

1. estetskog rješenja – na osnovu kojeg se procjenjuje da li konkursno rješenje ostavlja utisak na članove komisije, u skladu sa značajem koji ima nacionalni brend – 0- 20 bodova.
2. kreativnosti – na osnovu kojeg se procjenjuje da li konkursno rješenje na kreativan i inspirativan način predstavlja državu odnosno nacionalni brend – 0-20 bodova;
3. primjenljivosti – na osnovu kojeg se provjerava da li je konkursno rješenje upotrebljivo na svim sredstvima za prenošenje poruke i ostvarivanje komunikacije - 0-20 bodova;
4. unikatnosti – na osnovu kojeg se utvrđuje da li je konkursno rješenje jedinstveno, bez sličnosti sa postojećim oznakama brendova ili podsjećanja na druge brendove – 0-20 bodova, i
5. jednostavnosti – na osnovu kojeg se procijenjuje da li je konkursno rješenje jednostavno za uočavanje, prepoznavanje i korišćenje – 0-20 bodova.

12. Nacrt ugovora o prenosu prava na konkursno rješenje i prateće dokumente i dokumentaciju

Nacrt ugovora o prenosu prava na konkursno rješenje i prateće dokumente i dokumentaciju koji se potpisuje sa autorom pobjedničkog konkursnog rješenja može se preuzeti na sajtu Ministarstva ekonomije www.mek.gov.me

13. Ostale napomene


Ministarstvo ekonomije ima pravo, ukoliko se javi potreba, da od autora zahtijeva određena prilagođavanja konkursnog rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda.

Ministarstvo ekonomije zadržava pravo da ne izabere nijedno ponuđeno rješenje i ne snosi troškove za učešće autora na konkursu.

Rad mora biti izvorno djelo učesnika i ne smije biti ranije objavljivan u cjelosti ili djelimično ili korišćen u druge svrhe.

Predajom konkursnog rješenja svaki učesnik prihvata propozicije ovog Konkursa.

Konkursni materijal se ne vraća i ostaje u arhivi Ministarstva ekonomije.

 

Napiši komentar

Pošaljite samo relevantan komentar za ovaj sadržaj. Bilo kakav nepripadajući komentar biće obrisan. Pravo objavljivanja i redigovanja, bez objašnjenja, zadržava redakcija Art magazina. Ne zaboravite da ukucate zaštitni kod. Komentar je privatno mišljenje autora komentara i ne predstavlja stav redakcije.


Security code
Refresh

Izbor godine 2019
Najpopularniji sadržaj u 2019.
BEOGRAD. U Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije, od 11. juna do 27. jula 2019, biće otvorena izložba slika "Šidski pejzaž Save Šumanovića" iz Galerije slika "Sava...
Iz kalendara art događaja
07.11.2019 - 26.01.2020 | 18.00
Umetnost Marka Čelebonovića u četvrtoj deceniji 20. veka
22.11.2019 - 01.03.2020 | 19.00
Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske - Grupna izložba
22.11.2019 - 03.02.2020 | 19.00
Lana Vasiljević - Silent talk / Nemi govor
12.12.2019 - 31.01.2020 | 18.00
Žolt Kovač i Branislav Nikolić - Preživet rad
12.12.2019 - 25.02.2020 | 19.00
Milovan Destil Marković - Retrospektivna izložba

Izbor godine
Novi Sad 2021
Novi Sad 2021
Pregled galerija

Popularno
BEOGRAD. Muzej savremene umetnosti u Beogradu (MSUB) počeo je prodaju ulaznica za retrospektivnu...
NIŠ. Galerija savremene likovne umetnosti Niš, u prostoru Oficirski dom, predstavlja...
NIŠ. Izložba "Poslednja decenija Save Šumanovića" biće predstavljena od...
NOVI SAD. Tamo, gde joj je i mesto! - rekli bi poznavaoci istorije razvoja tapiserijske...
Reklama
Predstavite galeriju u Art magazinu
Povezani sadržaji
Reportaže
PARIZ. Specijalno za Art magazin. Pariski muzej Orsay priredio je izložbu na kojoj su izloženi ...
BEOGRAD. Dve slike Save Šumanovića prodate su leta 2012, u razmaku od dva meseca, po znatno...
NOVI SAD. Nedavno me je u Parizu jedna osoba pitala čime se bavim i ja sam joj odgovorio da sam...
Intervju
Likovni krug, udruženje umetnika Petrovaradinske tvrđave, ove godine obeležava šest...
Knjige i časopisi
Jelena Guga je teoretičarka novih medija i umetnosti. Nakon što je doktorirala na ...
Iz arhive art događaja
Galerija SULUV-a, Novi Sad. 14. februar - 12. mart 2011.
Višnja Nikolić...
Galerija SULUV, Novi Sad. 24. januar - 12. februar 2011.
Udruženje Likovnih Umetnika...
Poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad. Jun - septembar 2007.
Mario Maskareli je...
Poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad.  9. novembar - 9. decembar 2009. godine
Galerija FORMA (UPIDIV), Novi Sad. Oktobar 2006.
Na kraju, nazočnost...
Galerija SULUV-a, Novi Sad. 19. decembar 2011 - 7. januar 2012.
Izložba ima svoj...
Zamak Bentivoglio - sala dei Falegnami, Gualtierij (provincija Ređe Emilija, Italija). Septembar...
Reportaže
  • ImageU Srbiji su muzejske kolekcije nacionalno blago ali kada su bankrotirale Beobanka, Investbanka, Jugobanka, država je na aukciji prodala dela koja su one posedovale. Prošlo je samo nekoliko dana od kada je Detroit, najveći grad u…
Knjige i časopisi
  • ImageOstajući u tematskim okvirima kulturološko-identitetskih potraga, nakon godinu dana od smrti Radomira Konstantinovića, zatečeni u svojevrsnom novom iracionalizmu koji, kako se čini, sve uspešnije travestira i parafrazira Tenovu trijadu rasa, sredina, trenutak, prinuđeni smo, još jednom,…
Intervjui
  • ImageKombinovana tehnika, pesak, zemlja, pepeo, kolaž, višeslojnost, strukture koje imitiraju grafite, zid, neke su od tehničkih karakteristika novog ciklusa radova novosadskog slikara Danila Vuksanovića, koje je premijerno imala prilike da vidi italijanska publika. Nakon prošlogodišnjeg gostovanja…
Prica o Artmagazinu, ljudima i dogadjajima...

© 1997 - 2019. Art magazin.
Sva prava zadržana.

21000 Novi Sad, Srbija
Bulevar Oslobođenja 145/123
Mobilni telefon: 063 888 0 860
E-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

Redakcija Art magazina odlucuje o konceptu i sadrzaju. Mi brinemo o svemu ostalom...

Društvene mreže
  Art magazin na Facebook-u   Art magazin na Twitter-u   Art magazin na YouTube-u
  Skenirajte ovaj kod mobilnim telefonom