Andrea Palašti, fotografije u Šok galeriji Art klinike
ImageNOVI SAD. Art klinika, u svojoj Šok galeriji, predstavlja od 13. do 27. marta 2012. fotografije Andree Palašti (1984, Novi Sad) iz ciklusa "Girls" (2008 - 2009) i "Balkan disco" (2010). Andrea Palašti je diplomske i master studije završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku Fotografija. Trenutno pohađa doktorske studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, na odseku za Teoriju umetnosti i medija.Image

Image

Fotografija je uvek bila savršen medij za beleženje običaja i obreda. Svakako, i najranija popularna upotreba fotografije imala je svrhu da ovekoveči pojedinca u "mreži" društvenih običaja i ceremonija. Kamera ide uz porodične i školske uspomene, uz potvrđivanje religijskih svečanosti i uz definisanje socijalnog / nacionalnog / polnog identiteta.

Radovi "Girls" i "Balkan disco" predstavljaju serije fotografija koje se na različite načine bave pitanjima konstrukcije društvenih običaja/ponašanja u kontekstu verskog, kulturalnog i političkog diskursa. Namenjene prvobitno samo za privatnu komunikaciju i kolekciju, portretne fotografije sa događaja prve pričesti i "male" mature – iz serije "Girls", te fotografije turbo-folk subkulture – iz serije "Balkan disco", formulišu jedan alternativni način prezentacije i tumačenja privatne "slavljeničke" fotografije.

Aproprijacijom fotografija koje su nastale po nalogu, radovi "Girls" i "Balkan disco" se zapravo koriste procedurom preuzimanja, dekontekstualizacijom i rekontekstualizacijom proizvoda/artefakta neumetničkog konteksta – "komercijalne" fotografije. Kao svojevrsni ready-made, preispitujući granice estetike i politike, fotografije tako, predstavljaju i malu / ruralnu / graničnu antropološku studiju u oblasti religije, kulture, reprezentacije i lajfstajla.