Tamara Pajković - Grafike
ImageGrafički kolektiv, Beograd. 9 - 28. jul 2012.
Tamara Pajković (Zagreb, 1975) diplomirala je i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Debitantskom izložbom u Grafičkom kolektivu 2006, kada je u centru njene likovne optike dominirao izdvojeni predmet (kutije čaja), Tamara Pajković se predstavila kao talentovana osoba ozbiljnog stvaralačkog potencijala.Image

Image
ImageImageImage
ImageImageImage

U svojim novim radovi iz ciklusa "Senke i odrazi svakodnevnice" ona je koncentrisana na različite vizure prostora, njegove sugestivne različite projekcije, privid iluzije i vizuelnog bogatstva koju senke i odrazi (u staklu i/ili u ogledalu) reflektuju.

Trodelni koncept ove izložbe digitalnih printova baziran je na foto-dokumentu koji beleži sekvence iz svakodnevnog života čiji su akteri sama grafičarka i njena porodica. Nalazeći se u životnom dobu u kojem je prodični život sa malom decom u centru njenog vremenskog, psihičkog i energetskog polja, Tamara Pajković je inteligentno asimilovala intenzivno i zajedničko porodično vreme u stvaralačke trenutke u kojima svi članovi imaju svoje kreativno vreme i niko se ne oseća zapostavljeno.

Ona veštim kadriranjem situacija i stanja projektuje zaustavljeno vreme u međuprostoru realnog i imaginarnog. Elemente autobiografskog, sa osetljivošću ženske senzibilnosti, obojila je optimističkom vizuelnom pričom urbane provenijencije.

"Senke i odrazi svakodnevnice" koncipovana su kao tri kompatibilna segmenta koji čine celovitu idejnu tvorevinu:

1. crno-beli kadrovi, kao iz pozorišta senki, promiču siluete autorke, njene porodice i predmeti iz svakodnevne upotrebe.

2. odrazi istih lica na zadnjem staklu automobila usložnjavaju se kadrovima sa terena, više u nagoveštaju nego u eksplicitnoj čitljivosti.

3. digitalni printovi sa jasnom memorijskim znakom prikazuju značajne lokacije - Peruđa, Rim, Pompeja, Bari, Kotor, Budva, Korčula... - koje je grafičarka posetila a senka njene siluete dokumentuje autentičnost.