Grafike Sanje Žigić u Grafičkom kolektivu
ImageBEOGRAD. Grafički kolektiv predstavlja od 10. do 29. septembra 2012. grafike Sanje Žigić (1985, Kikinda). Žigićeva je diplomirala grafiku na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Zvonka Tilića kod koga je završila i master studije. Ciklus grafika pod nazivom "Tragovi zuba" realizovan je tokom 2009-2012. godine, a kombinacija tehnika služi ubedljivoj trasmisiji ovog idejnog koncepta.Image

Image

Dominantne motive na grafikama velikog i/ili manjeg formata predstavljaju svedene, simboličke predstave zuba i zubnih proteza koje autorka koncentrisano varira. Na litografijama većeg formata iz perioda 2009-2011. uočava se apstraktna kompozicija sa uravnoteženim odnosom kolorističkih pasaža i majstorskog crteža. Ističe se na prvi pogled haotično "poigravanje" sa prikazanim motivima zasnovanih na promišljenom umetničkom konceptu. U dinamičnim kompozicijama ostvarenim veštim sučeljavanjem svetlog i tamnog, rasporedom motiva naizgled uslovljenog nadrealističkim automatizmom možemo nazreti više izdvojenih detalja koji skupa čine skladnu i povezanu celinu.

Neobičan, za umetnike gotovo bizarni motiv ljudskog tela kao što su zubi, autorka ne prikazuje kao lep i hladan kalcifikovani organ ili posve ružni i anomalični, već ih poima u sferi personalne, ljudske dimenzije. Tako, zubi homo sapiensa postaju glavni akteri ovog nadrealnog umetničkog eksperimenta. Prikazani pojedinačno, u grupama ili prirodnom nizu, zubi stvaraju utisak personifikacije stvarne, anonimne ličnosti-pojedinca ili grupe ljudi.

Ovaj koncept postaje još izraženiji u novim, ovogodišnjim radovima manjeg formata, u kombinovanoj tehnici. U njima autorka posebno ističe narativni sloj svog rada deleći ga na više manjih scena, međusobno kompozicijski povezanih; ipak, njihov raspored nije logičan jer obrazuje jednu vrstu prostornog eksperimenta.

U ciklus grafika "Tragovi zuba", pored zanimljivih tematskih i kompozicionih rešenja, integrisana je i univerzalna simbolička poruka kritike društva i aktuelnog sistema vrednosti. U tako uspostavljenom konceptu objedinjen je vizuelni i idejni sadržaj dela.