Tatjana Ilić, izložba u galeriji Nova
ImageBEOGRAD. U galeriji "Nova" Tatjana Ilić će od 13. septembra 2012. godine predstaviti performativne slike - objekte, nastale u performansu "Licenca za život - Nulta tačka" odnosno "Licenzo por vivo / Nula punkto" u prevodu na jezik esperanto.Image

Image

Tatjana Ilić je umetničko obrazovanje stekla u Beogradu, Rijeci i Diseldorfu gde je dobila povelju majstora (magistra) u jedinoj klasi koju je izveo čuveni umetnik Janis Kunelis. Međunarodnu karijeru je nastavila razvijajući svoju autentičnu i prepoznatljivu poetiku i, kako Kunelis u jednom tekstu o njenom radu navodi, "zato što je njoj dato, zato što je predodređena da stvori svoju sopstvenu poetiku" što se u sadašnjem vremenu ne podrazumeva.

"Većina ljudi živi život Hamleta, Jozeva K, Sizifa, svih njih zajedno, na dnevnom nivou. Meni je ta atmosfera poznata. Međutim, umetnik ne bi bio umetnik ako univerzalnu atmosferu, energiju nulte tačke - u kojoj je danas ova epoha - ne bi pretvarao i kanalisao u univerzalno kretanje smisla. Zato što umetnik, pisac, smisao stvara (kako reče Kunelis) kao i smčisao same nulte tačke, sa koje umetnik, pisac, uvek nanovo kreće. Svaki put kada postavi prazan papir ispred sebe".

Tatjana Ilić