Boško Ševo - Grafička i tipografska rešenja
ImageKlub Tribina mladih, Novi Sad. 24. oktobar - 7. novembar 2012.
Boško Ševo (1948, Žitište). Na Akademiji (sada fakultetu) primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek primenjene grafike, diplomirao na vizuelnim komunikacijama u klasi profesora Miloša Ćirića. Autorska izložba grafički oblikovanih rešenja narodnih poslovica i mudrih izreka kao i izreka poznatih i nepoznatih autora na bazi tipografskih rešenja.Image

Image

Image Image

ImageProjekat izložbe "Izreke su ukras govora" ima za cilj da na jedan dizajnerski način, obradi tipografski, oplemeni piktogramski i vizuelno prikaže grafička rešenja mudrih izreka.

Često čujemo mudre izreke, a isto toliko često ih i sami izgovaramo. Imamo utisak da baš te mudre izreke i poslovice najbolje opisuju ono što se događa oko nas. U samo jednoj ili dve rečenice, mudre izreke mogu iskazati pravu srž problema života i međuljudskih odnosa. Dovoljno je samo malo razmisliti i shvatiti koliko se zapravo brinemo i ljutimo oko sitnica. Mudre izreke su tu da nas na sažet način poduče kako se može živeti bolje i lakše.

Zašto su me baš mudrosti i aforizmi impresionirali i inspirisali?

Umne poruke iskazane jednom rečenicom, mogu biti u formi poslovice ili mudre izreke, narodne ili od poznatih ličnosti, jednom pesničkom slikom izriču određenu misao. Dok poslovice uvek imaju nameru da upute ili pouče, izreke služe kao slikovit ukras u govoru (Kako kaže persijska narodna mudra izreka). U izrekama se koriste lingvističke prečice da bi se što sažetije nešto rečima iskazalo, baš kao što se piktogramima u vizuelnim komunikacijama objašnjavaju pojmovi i značenja bez tekstualnog i opširnog objašnjavanja.

Aforizmi i mudrosti spadaju u najtežu književnu formu, jer bez obzira da li je autor poznat ili nepoznat, da li se mudrost prenosila usmenim predanjem i tokom interpretacije doživela transformacije i svoj konačni izgled, aforizmi i mudrosti plene svojom jednostavnošću i dubinom značenja upotrebljavajući veoma malo reči. Kao što mudrost treba pažljivo pročitati i osetiti dubinu značenja i težinu upotrebljenih reči, tako i ova vizuelna i tipografska rešenja treba pažljivo sagledati i protumačiti upotrebljenu simboliku; izbor tipografije, boje, piktograma i način kreiranja vizuelne kompozicije.

Grafička rešenja predstavljaju lični stav i vizuelnu interpretaciju prikazanih tekstova. Tipografija je posebna i veoma važna oblast grafičkog oblikovanja bez koje je gotovo nezamislivo baviti se grafičkim dizajnom i vizuelno komunicirati. Lepo dizajniran font, logotip, naslov nekog teksta, knjige ili filma, može da impresionira posmatrača, kao i bilo koji umetnički produkt.Tipografija je veoma bitan element u grafičkom dizajnu, gde je manja briga oko čitljivosti, već je potencijal usmeren na korišćenje slova u umetničke svrhe.

Slova su kombinovana sa grafičkim elementima i slikama formirajući odnos dijaloga između reči i slike. Na ovoj izložbi biće prikazane narodne mudrosti, aforizmi i mudre izreke poznatih i nepoznatih autora iz čitavog sveta, birane po ličnom afinitetu, a koje su mi omogućavale vizuelnu interpretaciju. Većina tekstova se vodi kao narodne mudrosti iz čitavog sveta, a skidane su sa interneta pa ni poznati autori nisu uvek navođeni. Za mudrosti poznatih autora koje sam identifikovao, navodio sam imena, ali verovatno da ima i tekstova koji nisu potpisani, a prikupljao sam ih dugi niz godina, u vreme kada nisam razmišljao da ih grafički obradim i javno objavim, pa nisam beležio autore, zbog toga se izvinjavam i zahvaljujem autorima na razumevanju.

Boško Ševo