45. Dodela Nagrade Spomen-zbirke Pavla Beljanskog
ImageNOVI SAD. U petak 2. novembra 2012. godine, sa početkom u 11 časova, biće održano svečano proglašenje i dodela Nagrade Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za najbolji diplomski rad iz nacionalne istorije umetnosti, odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovogodišnja dobitnica je Marija Radisavčević iz Čačka, sa radom pod nazivom "Politička karikatura Pjera Križanića između dva rata", odbranjen kod mentora prof. dr Predraga Dragojevića.Image

Image
Vlaho Bukovac, "Velika Iza"
 
Diplomski rad Marije Radisavčević posvećen je temi koja je dosada bila nedovoljno istražena i prezentovana oblast u srpskoj istoriografiji. Autorka u svom radu iznosi presek političke karikature Pjera Križanića između dva svetska rata prikazan kroz različite novine (Politika i Ošišani jež), u kojima su ova dela objavljivana, kao i analizu četiri Zbirke Križanićevih karikatura. Zahvaljujući obimnom istraživanju, Marija Radisavčević je sagledala značajne elemente iz stvaralaštva i Rada Pjera Križanića i dala sveobuhvatnu sintezu o razmatranoj temi. Na taj način je značajno doprinela boljem poznavanju umetnikovog međuratnog stvaralaštva kao i boljem poznavanju karikature kao likovne discipline u srpskoj sredini, čime je pokazan i opravdan smisao bavljenja istorijom srpskog umetničkog nasleđa.

Nagradu Spomen-zbirke Pavla Beljanskog ustanovio je sâm Pavle Beljanski 1965. godine poklonivši galeriji sliku Vlaha Bukovca "Velika Iza". Nagrada se redovno dodeljuje od 1968. godine. Na ovaj način kolekcionar je zaokružio institucionalni rad svog Legata koji će se pokazati kao referentni centar za stimulisanje naučno-istraživačkog rada mladih istoričara umetnosti.