Konceptualna knjiga o Geteborgu Ljiljane Maletin Vojvodić
Image"Umetnička knjiga o Geteborgu" (Gothenburg Art Book) novosadske autorke Ljiljane Maletin Vojvodić sastoji se iz 59 stranica – kolaža, a dominantni jezički diskurs je engleski, uz nekoliko stranica koje su pisane na švedskom i srpskom jeziku. "Umetničke knjige su knjige ili instalacije i objekti u formi knjige u čijem stvaranju umetnici zadržavaju visok nivo kontrole, gde je knjiga sama jedan umetnički objekat." (Stephen Bury)Image

Image

Konceptualne umetničke knjige ili knjige o umetnicima (engl. Artists' books, art books) upućuju na umetničko delo koje u sebi sintetiše vizuelnu umetnost sa literaturom. Najčešće se objavljuju u malim edicijama ili kao jedan jedini unikatni primerak. Takve knjige (štampane ili ručno izrađene) mogu biti kreirane u različitim formama i veoma često su prezentovane kao objekti ili instalacije. Jedna od najpoznatijih konceptualnih umetničkih knjiga, svakako je "Grejpfurt" koju je još 1964. godine objavila Joko Ono, dok su se konceptualnom umetnošču, u smislu težnji umetnika da oneobiče predmet umetničkog delovanja korišćenjem netradicionalnih umetničkih postupaka i materijala, kao i težnji da u svojim delima ukinu granice između skulpture, muzike, filma ili literature na ovim prostorima bavili Slobodan Tišma, Tomislav Gotovac i drugi.

"Umetnička knjiga o Geteborgu" (Gothenburg Art Book) novosadske autorke Ljiljane Maletin Vojvodić sastoji se iz 59 stranica – kolaža, a dominantni jezički diskurs je engleski, uz nekoliko stranica koje su pisane na švedskom i srpskom jeziku.

"Knjiga o Geteborgu", koja svojim naslovom krivo upućuje da je reč o nekakvom turističkom bedekeru o gradu, nastala je tokom leta 2014. godine, u Geteborgu, kada je autorki dodeljen rezidencijalni boravak u umetničkom centru Konstepidemin. Osnovni podtekst knjige je ideja: uloga umetika u svetu - umetnice sa Balkana suočene sa životom u Švedskoj. "Gothenburg Art Book" tematizuje probleme egzila, potrage za utočištem, dileme u vezi sa procesom stvaranja, promišljanje o literarnoj recepciji ali i potrebi da se ostane autentičan. U knjizi se mogu uočiti aluzije na savremenu umetničku scenu (literarnu i vizuenu, domaću ali i internacionalnu), aluzije na "Čarobni breg" Tomasa Mana, "Kad su cvetale tikve" Dragoslava Mihajlovića, "Enciklopediju mrtvih" Danila Kiša, Strindberga, Bergmana, Mudisona, Andersona i čitav niz savremenih švedskih umetnika jednako kao i na nivou krokija, inkorporiranih u ličnu mitologiju autorke, promišljanja o Švedskoj i Šveđanima, second-hand retro kuturi, trendu organske ishrane, imigrantima, umetničkom nomadizmu, imagologiji, postkolonijalizmu i traumatičnom dodiru siromašnog Balkana sa jednom državom blagostanja.

Ljiljana Maletin Vojvodić (Novi Sad). Diplomirala je književnost. Autorka je romana "Oni koji jedu sirovo meso", "U Egzilu" i "Patuljci i Hiperboreja" kao i antologije norveške književnosti "Norveška priča" (Prometej, Novi Sad, 2013) i kulturološkog bedekera "Finska, zemlja Kalevale, jezera i sauna" (Prometej, Novi Sad, 2011). Njen prvi roman objavljen je i u engleskom prevodu pod naslovom "Dwarves and Hyperborea". Za svoj pripovedački rad više puta je nagrađena.