Branko Raković - Crteži
ImageNOVI SAD. Mali likovni salon predstavlja od 26. oktobra do 7. novembra 2015. crteže Branka Rakovića (1967, Beograd). Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Magistarske studije slikarstva završio u klasi prof. Antonovića. Završio doktorske studije na Fakultetu likovnih umetnosti. Dobitnik je više nagrada iz oblasti slikarstva, grafike i crteža.Image

Image

Kada razmatram značenje svojih crteža, dolazim do zaključka da je likovni aspekt važan koliko i sadržaj. Na prvom mestu su živost gesta, gustina građene površine i nefigurativni sadržaj. Radovi su okrenuti ka unutrašnjoj emociji, koja se transformiše na datu crtačku zamisao, međutim, u okviru rada potpunu pažnju poklanjam likovnom rasporedu. Od presudne važnosti su planovi i dubina prostora kao i raznovrsnost linije. Asocijacija ovih radova upućuje najviše na likovni prostor sila spletova linija koje hitro prolaze kroz prizor. Utisak pokretanja prostora u crtežu gradim čestom upotrebom dijagonalnih položaja poteza.

Odsustvo figure i figuralnog aksesoara iz okoline je evidentno, usled moje želje da postignem slobodu kretanja linije, a delom i zbog pokušaja stvaranja utiska lične prirode crteža.

Želeo sam da kroz crtež stignem do doživljaja mesta na koje ljudi nisu još stigli, ili su sa tog mesta davno otišli.

Branko Raković