Konkurs - Nagrada Medijakult Zavoda za kulturu Vojvodine
ImageKonkurs je otvoren do 14. oktobra 2016.
Zavod za kulturu Vojvodine je ove godine, po četvrti put, raspisao Konkurs u okviru projekta "Medijsko oblikovanje kulturnog identiteta Vojvodine", za najbolju TV emisiju iz oblasti kulture o temi "Interkulturalna komunikacija u Vojvodini" za sve autore TV emisija sa teritorije Vojvodine.

Projekat ima za cilj afirmaciju i podsticaj kreativnog TV stvaralaštva u Vojvodini, doprinos razvoju saradnje Zavoda za kulturu Vojvodine sa medijskim javnim i nezavisnim produkcijama i podsticaj razvoju interkulturalne komunikacije u Vojvodini.

Propozicije Konkursa su sledeće:

  • Pravo učešća imaju emisije realizovane u 2016. godini. Ako do učešća na konkursu nisu emitovane, autor to treba da naglasi u prijavi.
  • Pravo učešća na konkursu imaju novinari sa prostora Vojvodine. Emisije mogu biti na srpskom jeziku, a ako su na manjinskim jezicima potrebno je da imaju titl na srpskom jeziku. Emisije mogu trajati najmanje 10 minuta a gornji prag tolerancije je do 30 minuta.
  • Potrebno je poslati 3 fotografije iz emisije rezolucije 300 dpi, za veličinu minimalne širine 12cm (za štampu DVD omota).
  • Svaki konkursni paket mora sadržati snimak TV emisije na DVD formatu, u 3 primerka. Ako jedan autor šalje na konkurs više radova, svaki treba da bude na posebnom nosaču. Ne primaju se CD-R formati već samo DVD. Slanje CD-R značiće automatsku diskvalifikaciju.
  • Nagrada se sastoji od diplome i novčanog dela. Dodela se organizuje javno u prostorijama ZKV uz prisustvo nagrađenog.
  • Radove slati na Zavod za kulturu Vojvodine, Vojvode Putnika 2, 21000 Novi Sad do 14. oktobra 2016.