Konkurs - Kulturni centar Gornji Milanovac za izlaganje u Likovnom salonu u 2017.
ImageKonkurs je otvoren do 14. oktobra 2016.
Kulturni centar Gornji Milanovac raspisuje konkurs za samostalne i autorske izložbe u Likovnom salonu za period 10. januar - 30. jun 2017. godine (jedanaest termina u trajanju od 15 dana).

Galerijski prostor je pravougaone osnove, površine 37 m2, sa prednjim frontom potpuno u staklu, bočnih zidova širine po 4,40 m i čeonog zida (nasuprot staklenom delu) ukupne širine 8,43 m (4,47 m + prolazni otvor 0,91 m + 3.05 m).

Konkursni materijal, dostavljen poštom ili elektronski, treba da sadrži profesionalnu biografiju, adresu, opis i koncepciju izložbe i 10 fotografija radova predloženih za izložbu.

Prijave prispele do 14. oktobra 2016. godine razmatraće Umetnički savet: Nebojša Savović Nes (vajar, predsednik), Vidan Papić (slikar - grafičar), Danijela Purešević (istoričar umetnosti), Sanja Filipović (slikar) i Miodrag Danilović (istoričar umetnosti).

Kandidati će o rezultatima konkursa biti obavešteni do 20. oktobra 2016. godine.

Raspisivač konkursa nema obavezu vraćanja konkursnog materijala koji bude poslat poštom.

Izabrani kandidati naknadno će se organizatormom precizirati detalje oko termina, sadržaja tipskog kataloga, svečanosti otvaranja, medijske podrške, transporta radova i ostalih pojedinosti.