Konkurs - Izrada kalupa biste Josifa Marinkovića
ImageKonkurs je otvoren do 21. novembra 2016.
Na osnovu Predloga odluke o postavljanju spomenika Josifu Marinkoviću na površini javne namene u Novom Bečeju br III 02-633- 1/2016, koje je utvrdilo Opštinsko Veće opštine Novi Bečej na svojoj sednici 30. septembrra 2016. godine, Dom kulture opštine Novi Bečej, raspisuje konkurs za izradu kalupa biste Josifa Marinkovića, u znak sećanja na velikog kompozitora solo pesme, rođenog u Novom Bečeju.

Bista će biti postavljena maja 2017. godine u okviru manifestacije "Obzorja na Tisi" 25. Dani Josifa Marinkovića.

Pravo učešća imaju vajari sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i studenti završnih godina umetničkih fakulteta.

Planirane dimenzije:

  • visina postolja: 1,5 m;
  • širina postolja: 40 x 40 cm;
  • bista: 1:1,5.

Vajari koji učestvuju na konkursu obavezni su da pošalju predložak u glini ili gipsu i da dostave crtež. Uz prijavu treba da se priloži biografija.

Fotografije Josifa Marinkovića mogu se pronaći na internetu.

Predviđen budžet za izradu biste je bruto 125.000,00 din.

Svi zainteresovani umetnici treba da pošalju prijave na adresu: Dom kulture opštine Novi Bečej, Trg Oslobođenj bb, 23272 Novi Bečej - sa naznakom ZA KONKURS.

Konkurs je otvoren do 21. novembra 2016. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona: 069 / 2602 - 984 ili 063 / 8424 - 493.