Bojan Novaković – Slike u galeriji Art 55 u Nišu
ImageNIŠ. Galerija Art 55 predstavlja od 2. do 13. juna 2017. slike Bojana Novakovića (1979, Šabac). Diplomirao je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu gde je i magistrirao. Dobitnik je više nagrada za crtež i slikarstvo.Image

Image

Ova serija slika inspirisana je sistemima pisanog jezika odnosno vizuelnim izgledom pisma. Ovde je prisutno interesovanje za pismo u početnim fazama istorijskog razvoja društva kada se područija pisma i vizuelnog izražavanja preklapaju. U ovim radovima namera je da se prikažu osnovni postulati pisma, ali tretirani kao likovni elementi. Ideja je da se kroz likovni jezik istakne i naglasi repeticija i repeticija sa alternacijom i promenama ritma u ređanju piktograma i znakova. Predpostavka je da će posmatrač, zbog repetativnog uređenja ponuđenih znakova ili piktograma, zadržati pažnju duže od letimičnog pogleda jer će početi da traži smislenost i logiku u predstavljenom poretku znakova.

Da bi se ove slike bolje sagledale neophodno je pomenuti da je pre njih nastalo nekoliko serija kolaža od industrijskih kutija sa specifičnim štampanim elementima ili tragovima zabeleški u vidu brojeva ili nečitkih slova izvučenih markerom. Ove slike su nastale pod jakim uticajem pomenutih kolaža, tako da su mnoga vizuelna rešenja, elementi kao i kolorit preuzeti iz prethodnog rada i primenjeni ovde.

Ponegde se pojavljuju natpisi koji liče na štampane elemente. Prisutno je mnoštvo dinamičnih bojenih linija koje podsećaju na nečitke natpise markerom. Pozadinu čine kompaktne, ali pomalo ekspresivne bojene površine koje podsećaju na različito obojene komade kartona. Ono što je novo u odnosu na prethodni rad jesu piktogrami koji se pojavljuju kao čvrsto oivičene i geometrijske površine. Ovi piktogrami se često nalaze u okviru uznemirenog vizuelnog polja slike koje čine jake bojene linije i ekspresivne bojene fleke sa akcentima jarkih boja na perifernim delovima. Svi vizuelni elementi su povezani varijantom tople sive boje ili specifičnom oker bojom odnosno bojom kartona.

Iako je akcenat više na likovnoj formi nego na sadržaju ovih kompozicija, u njima se ipak provlače refleksije raznih društvenih zbivanja oko nas.