Marija Anđelković - Grafike u Salonu 77 u Nišu
ImageNIŠ. Galerija Salon 77 predstavlja od 27. jula do 8. avgusta 2017. grafike Marije Anđelković, umetnice mlađe generacije iz Beograda. Izložbu čine grafike iz ciklusa "Prelazna stanja" izvedene u litografskoj tehnici, koje su deo njenog umetničinog doktorskog projekta. Osnovne i master akademske studije završila na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.Image

Image

Obrazlažući svoj najnoviji ciklus grafika umetnica ističe da njihov naziv "Prelazna stanja" upućuje na kretanje koje zbog svoje uzastopnosti teži da postane ponavljanje. Baveći se u suštini pitanjem promena usled kretanja i protoka vremena, Marija Anđelković za vizuelizaciju ove teme koristi motiv vodene površine Voda je svakako metafora večnog kretanja čija su prelazna stanja toliko kratkotrajna da simbolično sažimaju prošlost, sadašnjost i budućnost.

Osnovni motiv umetnica likovno definiše sa visokim nivom racionalizma svodeći ga na gotovo geometrizovanu strukturu čiji linearizam ima finu vibrantnost i diskrentu obojenost. Takođe, na grafikama ovog ciklusa primetna je i varijabilnost stepena redukcije u likovnoj obradi motiva – od blaže "kada fragment iz prirode zadržava jasnu prepoznatljivost" do radikalne "sa dezintegracijom motiva i svođenjem na likovni znak".

Originalno vizuelno transponovanje vlastitih razmišljanja izvedeno kultivisanom i sofisticiranom likovnom leksikom uz izuzetnu tehničku realizaciju učvršćuju Mariju Anđelković na putu umetničke samosvojnosti i izuzetnosti.

Milica Todorović