Konkurs - Mala grafika Novi Sad 2021.
ImageKonkurs je otvoren do 31. maja 2021.
Galerija "La Vista" iz Novog Sada raspisuje otvoreni i javni nacionalni likovni konkurs za umetničku grafiku malog formata pod nazivom "Mala grafika - Novi Sad 2021". Organizatori pozivaju sve likovne stvaraoce sa teritorije Republike Srbije koji rade na polju umetničke grafike da podnesu svoje grafičke otiske i tako konkurišu za jednu od tri novčane nagrade (I nagrada 300 evra, II nagrada 200 evra, III nagrada 100 evra). Umetnici plaćaju naknadu za učešće na konkursu u iznosu od 1.500 dinara.

Poziv je otvoren za sve likovne stvaraoce sa teritorije Republike Srbije koji prihvataju uslove konkursa. U obzir dolaze sve grafičke tehnike visoke, duboke i ravne štampe u kojima se realizuje originalna umetnička grafika (akvatinta, bakropis, bakrorez, suva igla, mecotinta, litografija, algrafija, linorez, drvorez, linogravura, kolografija, sitoštampa kao i kombinacije istih) kao i digitalni print. Crteži, skice, fotokopije i fotografije neće biti prihvaćeni na konkursu.

Na konkursu se prihvataju samo originalni grafički listovi, nastali i otisnuti u poslednje 3 godine (2019–2021). Svi priloženi radovi moraju biti realizovani kao grafike otisnute na formatu papira ne većem od 18 x 18 cm. Svaki učesnik konkuriše sa jednim radom i sa temom po sopstvenom izboru. Rad svakog umetnika mora biti potpisan u skladu sa pravilima signature grafičkog lista.

Svaki učesnik dostavlja poštom svoj grafički otisak zajedno sa potvrdom o uplati participacije i ispunjava elektronski prijavni formular sa podacima o autoru i radu koji se prijavljuje na konkurs https://forms.gle/2KFJTKjigK8LHocH9

Sve grafike koje stignu do 31. maja 2021. godine biće prihvaćene na konkursu. Izložba će biti selektovana i žirirana. Selekciju će obaviti stručni žiri koji će dodeliti i tri novčane nagrade. O rezultatima konkursa svi učesnici biće blagovremeno obavešteni putem elektronske pošte kao i javnost putem zvanične Fejsbuk stranice konkursa http://www.fb.com/mala.grafika.novisad

Organizator će izraditi katalog izložbe u boji u štampanoj i elektronskoj formi (PDF) sa katalogizacijom i sertifikate / potvrde o učešću, koje svi selektovani učesnici dobijaju besplatno. Radovi se nakon završetka konkursa vraćaju učesnicima.

Kalendar konkursa i rokovi:

1. mart 2021. objava konkursa za prijem radova; 31. maj 2021. rok za prijem radova; 5. jun 2021. žiriranje prispelih radova; 7. jun 2021. objava rezultata konkursa; 14 – 27.    jun 2021. izložba selektovanih radova. Vraćanje radova autorima nakon zatvaranja izložbe 30 do 45 dana.

Grafičke listove autori dostavljaju poštom o svom trošku, bez paspartua i rama. Za lično dostavljanje radova najaviti se prvo telefonom na 063 / 517 757.

Radove je zbog transporta potrebno dobro obezbediti i upakovati. Da bi izbegli eventualna oštećenja, organizator savetuje upotrebu čvrste kartonske ambalaže. Originalna pakovanja i ambalaža biće upotrebljeni za povraćaj radova. Na poleđini grafičkog lista čitko ispisati štampanim slovima: naziv rada, tehniku, dimenzije, godinu izrade i puno ime i prezime autora.

Organizator ne snosi odgovornost za oštećenja nastala tokom transporta i slanja radova. Svakom učesniku konkursa poslaće se putem elektronske pošte obaveštenje/potvrda o pristigloj prijavi i uspešnom prijemu poslatog rada. Organizator ne snosi i ne prihvata bilo kakvu odgovornost za primljene radove u tranzitu do ili iz svojih prostorija. Galerija "La Vista" garantuje bezbednost radova od dana prijema do dana preuzimanja tj. vraćanja radova učesnicima.

Autor koji je predao/poslao rad i popunio elektronski prijavni formular za konkurs nema pravo da povuče rad pre ili posle selekcije i u toku izložbe.

Umetnici plaćaju naknadu za učešće na konkursu u iznosu od 1.500 dinara. Umetnicima koji ne prođu selekciju participacija se ne vraća.

Na konkursu "Mala grafika – Novi Sad 2021." biće dodeljene nagrade za najznačajnija likovna ostvarenja iz oblasti umetničke grafike malog formata.

Nagrađenim autorima ukupno se dodeljuju tri novčane nagrade: I nagrada u neto iznosu od 300 evra (36.000 dinara), II nagrada u neto iznosu od 200 evra (24.000 dinara) i III nagrada u neto iznosu od 100 evra (12.000 dinara). Odluku o nagrađenim autorima donosi Žiri konkursa. Žiri može dodeliti i druge novčane i nenovčane nagrade i priznanja (nagradu za najbolji studentski rad, nagradu za najboljeg mladog umetnika do 35 godina, pohvale žirija, otkupne nagrade galerije, specijalna priznanja itd). Odluke žirija su konačne.

Odluku o nagradama Žiri će javno saopštiti na samom svečanom otvaranju izložbe u Galeriji "La Vista" u Novom Sadu, 14. juna 2021. godine, kojom prilikom će biti uručene i diplome nagrađenim učesnicima. Isplata novčanih nagrada nagrađenim učesnicima izvršiće se u roku od 10 dana od dana javnog saopštenja odluke žirija o nagrađenim autorima. Svi novčano nagrađeni radovi na konkursu ostaju u vlasništvu Galerije "La Vista".

Žiri je sastavljen od tri istaknuta umetnika iz oblasti vizuelnih umetnosti – grafike: mr Danilo Vuksanović, diplomirani grafičar i magistar likovne umetnosti iz oblasti crtanja, viši konzervator-restaurator u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu; dr Snežana Petrović, doktor likovne umetnosti iz oblasti grafike, docent na Katedri za grafiku Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu; mr Jasna Gulan Ružić, magistar likovne umetnosti iz oblasti grafike, docent na Katedri za crtanje Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu.

Članovi žirija će izvršiti selekciju i izbor nagrađenih radova. Žiri zadržava pravo da odbije radove ukoliko ne ispunjavaju propozicije konkursa i profesionalne standarde grafičkog otiska. Odluke žirija (odabrani radovi za izložbu i nagrade) su konačne i ne podležu žalbi.

Obaveze organizatora:

organizacija i publikacija izložbe, poštovanje rokova i uslova konkursa, obaveštenje umetnika putem elektronske pošte o uspešnom prijemu poslatih radova, bezbednost primljenih radova od dana prijema do dana preuzimanja tj. vraćanja radova učesnicima, obaveštenje umetnika putem elektronske pošte i javnosti o rezultatima konkursa i odlukama žirija, izrada kataloga izložbe u štampanoj i objava u elektronskoj formi sa katalogizacijom, obezbeđenje i realizacija novčanih nagrada i diploma za nagrađene umetnike, obezbeđenje i uručenje svakom selektovanom učesniku po jedan besplatan primerak štampanog kataloga i sertifikat / potvrdu o učešću na samom svečanom otvaranju izložbe selektovanih radova ili poštom uz vraćene radove nakon završetka izložbe, publikacija foto i video zapisa sa svečanog otvaranja izložbe (u elektronskom obliku), blagovremeno vraćanje primljenih radova učesnicima na konkursu nakon završetka izložbe o svom trošku putem "Pošte Srbije" ili druge slične kurirske službe (sem radova koji su novčano nagrađeni po odluci žirija koji ostaju u vlasništvu Galerije "La Vista").

Obaveze učesnika konkursa
:

Prihvatanje i poštovanje uslova i rokova konkursa, ispunjavanje elektronskog prijavnog formulara, kvalitetno pakovanje rada za transport, uplata participacije za učešće na konkursu, plaćanje troškova dostave rada, dostava rada zajedno sa potvrdom o plaćenoj participaciji za učešće na konkursu.

Svaki učesnik konkursa daje Galeriji "La Vista" besplatnu neekskluzivnu dozvolu – pravo na reprodukciju, kopiranje, objavljivanje i komunikaciju, odnosno predstavljanje svog prijavljenog rada u štampanom i elektronskom obliku, objavljivanje na zvaničnoj Fejsbuk stranici konkursa i sredstvima javnog informisanja za propagandne namene konkursa i u cilju promovisanja umetnika i izložbe. Ova dozvola/pravo nema geografski ili vremenski rok.

Galerija "La Vista" će publikovati:

Katalog u boji u štampanoj i elektronskoj formi (PDF) sa katalogizacijom i impresumom, tekstom zapisnika o radu žirija, tekstom likovne kritike o izložbi i reprodukovanim radom svakog selektovanog učesnika koji svi selektovani učesnici dobijaju besplatno, diplome nagrađenim učesnicima, sertifikate / potvrde o učešću za svakog selektovanog autora, plakat izložbe, pozivnice, fotografije i video zapis sa svečanog otvaranja izložbe (na zvaničnoj Fejsbuk stranici konkursa).

Svi radovi koji nisu izabrani od strane žirija kao i radovi koji su selektovani za izložbu, biće vraćeni umetniku o trošku organizatora u istom stanju kao što su primljeni, na adresu u Srbiji navedenu u elektronskom prijavnom formularu, u roku od jednog meseca, a najviše meseca i po dana nakon zatvaranja izložbe. Radovi koji su novčano nagrađeni od strane stručnog žirija ostaju u vlasništvu Galerije "La Vista" i ne vraćaju se nagrađenim učesnicima.

Originalna pakovanja i ambalaža koja su poslata prilikom prijave na konkurs biće upotrebljene za povraćaj radova. Svaki učesnik dobiće obaveštenje putem elektronske pošte o datumu povratka rada. Galerija "La Vista" ne snosi bilo kakvu odgovornost za primljene radove nakon momenta slanja/vraćanja učesnicima i predaje istih na šalterima "Pošte Srbije" ili druge slične kurirske službe.

Rad i potvrdu o uplati participacije dostaviti lično ili poštom najkasnije do 31. maja 2021. godine na sledeću adresu: Galerija "La Vista" (za konkurs "Mala grafika – Novi Sad 2021"), Post-restant, Mite Ružića 2, 21000 Novi Sad, Srbija. Za lično dostavljanje radova najaviti se prvo telefonom na 063 / 517 757.

Poslatom elektronskom prijavom i predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije i uslove ovog konkursa.

Kontakt za dodatne informacije na telefon 063 / 517 757, e-mail Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. ili Fejsbuk stranica http://www.fb.com/mala.grafika.novisad