Dunavski dijalozi 2021 - Festival savremene umetnosti
ImageNOVI SAD. Deveto izdanje Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi održaće se od 7. do 28. septembra 2021. u Novom Sadu u organizaciji novosadske galerije Bel art. Festival je pregled aktuelnih zbivanja u umetnosti podunavskog regiona. Centralna izložba je "Društvo i umetnost u okolnostima iznuđene realnosti" koju su zajednički koncipirali Venelin Šurelev, umetnik i kustos iz Bugarske i Sava Stepanov, likovni kritičar i umetnički direktor festivala.ImageImage

Image
Ana Vrtačnik

Ostvarena je i saradnja sa jednim od najznačajnijih svetskih festivala medijske umetnosti Ars Elektronikom u Lincu, te će program Dunavskih dijaloga činiti posebnu  "Baštu Novi Sad"  (Novi Sad Garden) na ovom festivalu, a međunarodna konferencija "Društvo i umetnost u okolnostima iznuđene realnosti" će se putem mreži patnera uživo emitovati na svim kontinentima.

Centralna izložba "Društvo i umetnost u okolnostima iznuđene realnosti"

U doba korone bezbednosno pravilo distance između pojedinačnih individua dobilo je drugačije značenje jer su se pojavila distanciranja u brojnim međuljudskim odnosima - u političkim, ekonomskim, sociološkim, ekološkim, pa čak i u naučnim oblastima. Poremećen je uobičajeni dijalektički tok stvari a pandemija i "besni kapitalizam" su pokazli da je bolest - stvarna i metaforička - postala osobenost čitavog društva koja je proistekla iz sistemskog zanemarivanja brige o čoveku čak i u najrazvijenijim državnim sistemima. Zapravo, savremeno društvo se našlo u okolnostima iznuđene realnosti a upravo to pokazuje (i dokazuje!) centralna izložba. Istovremeno, izložba naglašava značaj novih umetničkih estetsko-etičkih sistema kojima učesnici (iz Nemačke, Austrije, Srbije i Bugarske) nastoje da izvrše "popravke sveta u krizi", kako je to svojevremeno zapisao Bonami. Novim tehnološkim postupcima Ana Prvački i Antoni Rayzhekov su posvećeni temi pandemijske krize i njenog uticaja na svakodnevni život; Venelin Shurelov i Ana Vasof ukazujuu na šablonizaciju čovekovog življenja u uslovima umreženih kapitalističkih, tehnoloških i drugih zadatosti današnje (iznuđene) realnosti, dok se Stevan Kojić u svojim kompjuterski sistemima posvećuje ekologiji stvaranjem elektronsko-bioloških sinteza.

Umetnički dijalog Novi Sad - Temišvar


Umetnički dijalog Novi Sad - Temišvar se na Dunavskim dijalozima priređuje u kontinuitetu od 2016. godine kada su  dva geografski i kulturološki bliska grada proglašeni za Evropske prestonice kulture 2021. Zahvaljujući izuzetnoj saradnji galerija Bel art u Novom Sadu i Jeca galerije u Temišvaru, umetnici i njihovi radovi se postavljjau u specifičan dijaloški odnos u duhu osnovne ideja Festivala. Kustoska namera je da se identifikuju tačke slučajnosti, kovergencije ili supotsavljanja  između individualnih umetničkih senzibiluteta i jezika. Ovi  "umetnički dijalozi" nameću "prošireno" delovanje, novo i drugačije sagledavanje, otkriće drugačije percepcije i kontekstualne pozicije umetničkog dela u svakodnevnoj zbilji. Ovogodišnja postavka radova medijske umetnosti se formira u autentičnim alternativnim prostorima Petrovaradinske tvrđave i Podgrađa. Čuvenu tvrđavu na Dunavu je izgradila Austrija (u periodu od 1692-1780) zbog stalne opasnosti od Turaka i blizine granice sa Osmanskim carstvom. Svest o istorijskoj distanci, neočekivani spoj (ili konfrontacija) duha dve epohe "izoštrava" dejstvo odabranih radova  novosadskih i temišvarskih umetniuka.
 
Bugarsko srpski umetnički dijalozi

U osnovi Internacionalnog fetsivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi jesu nastojanja da se omoguće direktni kontakti srpskih umetnika sa umetnicima iz zemalja dunavskog regiona. "Oni koji umeju da razgovaraju mogu sebe neizmerno da obogate i razviju" govorio je Horhe Luis Borhes. To načelo je, kako su dosadašnje izložbe pokazale - održivo i u vizuelnim umetnostima. Za ovu izložbu kustoskinje Nadežda Džakova iz Bugarske i Slavica Popov iz Srbije su odabrale po tri umetnika nastojeći da iznađu prave kombinacije njihovih koncepata kako bi dobile određenu informaciju o njihovim sličnostima i razlikama ali i o sposobnosti umetnosti da bude univerzalni odgovor na impulse kriznog sveta i vremena u kome živimo.

Novi Sad+ Karolina Mudrinski

Karolina Mudrinski je novosadska umetnica koja se tokom svog dosadašnjeg rada afirmisala kao science hibrids autor. Njena umetnost sadrži bazičnu naučnu podlogu a takvo interesovanje je stekla u porodici, tačnije od svog oca koji je istaknuti matematičar. Njena instalacija koja će biti prezentovana na ovogodišnjim Dunavskim dijalozima predstavlja pokušaj vizuelizaciju matematičke teorije kojom se objašnjava odnos i međusobno delovanje dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog prostora te sagledavanje i predočavanje odnosa beskonačnog i konačnog prostora u umetničkom izrazu.

Međunarodna konferencija "Društvo i umetnost u okolnostima iznuđene realnosti"

Ova konferencija razmatra mogućnost adekvatnog umetničkog odgovora aktuelnom svetu. Epohalna kriza i napetost sveta je uzrokovana delovanjem "besnog kapitalizma" jer su velike korporacije i njihovi vlasnici čitav svet pretvorili u vlastiti resurs - jednako (zlo)upotrebljavajući ljude i prirodu - ni jednog trenutka ne mareći za sudbinu i budućnost čitave populacije.... Na konferenciji se traga za adekvatnom reakcijom i odgovorom umetnosti. U tom smislu se čini veoma značajnom jedna reaktualizovana rečenica srpskog i jugoslovenskog književnika jevrejskog porekla Oskara Daviča (1909-1989): "Traganje za čovekom, to je jedina validna filozofija danas, jedina održiva filozofija!" A takav stav od umetnika zahteva da, pored kritičkog "komentarisanja" aktuelne stvarnosti, podrazumeva i obaveznu afirmaciju zasebnosti umetnosti; insistiranje na poštovanju kultivisanih  estetskih sistema i suštinskih etičkih načela - kako bi umetničko delo čoveku našeg doba postala smisleno utočište i neka vrsta "sigurne kuće".

Program festivala


7. septembar 2021.

18:30
Izložba Novi Sad +

Kustoskinja: Svetlana Mladenov
Lokacija: Likovni Salon Kulturnog centra Novog Sada
Umetnica: Karolina Mudrinski

19:00
Bugarsko srpski umetnički dijalozi
Kustoskinje : Nadezhda Dzhakova, Slavica Popov
Lokacija: Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine
Umetnici: Sasho Stoitzov, diSTRUKTURA

19:30
Lokacija: Mali Likovni Salon
Umetnici: Ludmil Lazarov, Ana Vrtačnik

20:00
Lokacija: Bel Art
Umetnici: Yavor Kostadinov, Monika Sigeti

20:30
Centralna izložba "Društvo i umetnost u okolnostima iznuđene realnosti"
Kustosi: Venelin Shurelov, Sava Stepanov
Lokacija: Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Umetnici : Venelin Shurelov, Antoni Rayzhekov, Anna Vasof, Ana Prvački, Stevan Kojić

8. septembar 2021.

10:00
Međunarodna konferencija "Društvo i umetnost u okolnostima iznuđene realnosti"

Moderatorka: Vesna Latinović
Lokacija: Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Govornici: Sanja Kojić Mladenov, Sava Stepanov, Slavica Popov, Nataša Teofilović, Ivana Sremčević Matijević (RS), Nadezhda Dzhakova, Venelin Shurelov (BG), Diana Marincu (RO), Tomohiro Okada (JP), Charles Merewether (GE), Adeline Kueh (SG), Vuyisile Mshdulu (ZA)

18:30
Umetnički dijalog Novi Sad - Temišvar
Kustoskinje: Diana Marincu, Sanja Kojić Mladenov
Lokacija: Ratni bunar (Petrovaradinska tvrđava)
Umetnici: Anica Vučetić, Oana Paula Vainer

19:00
Lokacija: Podzemne vojne galerije (Petrovaradinska tvrđava)
Umetnici: Danica Bićanić, Andreea Medar

19:30
Lokacija: Trg Prote Mihaldžića (Petrovaradin)
Umetnici: Dragan Vojvodić, Liliana Mercioiu Popa

20:00
Otvaranje festivala Dunavski dijalozi 2021
Lokacija: Trg Prote Mihaldžića (Petrovaradin)
Festival otvara Vladimir Kopicl, multimedijalni umetnik