Bissera Valeva i Anna Tzolovska - Cross Points
ImageNIŠ. Galerija Art55 predstavlja od 16. do 27. septembra 2021. zajedničku izložbu umetnica iz Bugarske. Bisera Valeva je diplomirala Muralno slikarstvo u klasi prof. Mito Ganovski na Nacionalnoj akademiji umetnosti u Sofiji. Doktorirala je pedagogiju. Anna Tzolovska je doktorirala filozofiju savremene umetnosti na Institutu za filozofska istraživanja, Bugarska akademija nauka.Image

Anna Tzolovska
Anna Tzolovska

Bissera Valeva
Bissera Valeva

Anna Tzolovska i Bissera Valeva Projektom pod nazivom Cross Points (Tačke ukrštanja) otvaraju niz pitanja vezanih za razlike u čistim slikarskim, kulturološkim i individulnim, kreativnim svetovima. Njihovi lični stavovi se neprekidno ukrštaju, prepliću i zmeđu stvarnosti i imaginacije stvarajući jednu okosnicu koja ih povezuje - a to je sklonost ka vlastitoj imaginaciji i doslednost u kreiranju vlastitih likovnih ostvarenja.

Anna Tzolovska gradi svoj likovni jezik inkorporirajući samu ideju kretanja, tj nezaustavljivih promena u svetu koji nas okružuje, suočavajući se sa različitim kulturama, uočavajući ono što je bitno, suštinsko, pronašavši uvek nove, zanimljive slikarske odnose. U osnovi njenih likovnih istraživanja preovladavaju tek nagoveštaji slobodne, asocijativne organske forme koje se razlažu u dinamičnoj igri linija. Svoj likovni rukopis definiše kroz ritam poteza, kao i naglašenim čistim slikarski jezikom: ritmom boja, površina i oblika prateći zanimljivu dinamiku unutrašnjih vizija. Snažna, kreativna igra boje i gesta, toplih i hladnih tonova, svetlog i tamnog doprinosi snažnijem ritmu i kretanju organskih masa. Prateći razvoj novih slikarskih tehnologija ispoljava izuzetnu kreativnu vitalnost i radoznalost otkrivajući skrivenu unutrašnju borbu suprotstavljenih energija i emocija.

Bissera Valeva svoj likovni izraz formira u idiličnom svetu nežnih, prozračnih cvetova i trava fokusirajući se na promene koje se dešavaju u prirodi. Skladni odnosi boja, blagi kontrasti svetlosti i senke usklađeni su u jednu harmoničnu celinu. Posedujući odmerenu, rafiniranu notu u izrazu sa , dubokim ličnim osećanjima slika vegetabilni svet ispunjen lirskom atmosferom. Pored toga, prelamanje svetlosti je za Biseru Valevu poseban izazov kojim je ona zaokupjena u većini svojih radova. Međutim, to nisu snažni udari svetlosti -nego više iskričavo treperenje koje doprinosi formiranju nežne, ezoterične atmosfere. Motivi uzeti iz prirode time dobijaju nova obeležja u kojima se prepliću stvarnost i iluzija stvarajući setno, melanholično raspoloženje.

Radmila Kostić