Aleksandar Mladenović Leka - Najveći hitovi i promašaji u Oficirskom domu u Nišu
ImageNIŠ. Galerija savremene likovne umetnosti u Nišu, u prostoru Oficirskog doma, od 23. septembra do 18. oktobra 2021. predstavlja retrospektivnu izložbu Aleksandra Mladenovića Leke (1967, Beograd) pod nazivom "Najbolje od... Najveći hitovi i promašaji". Diplomirao je u klasi prof. Emira Dragulja na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (FLU). Magistrirao je u klasi istog profesora. Odbranio doktorski umetnički projekat, mentor prof. Žarko Smiljanić, FLU. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.Image

Image

Galerija savremene likovne umetnosti u Nišu predstavlja retrospektivnu izložbu Aleksandra Mladenovića Leke pod nazivom "Najbolje od... Najveći hitovi i promašaji". Celokupni stvaralački put Aleksandra Mladenovića Leke poseduje visok stepen individualnosti, kreativne sofisticiranosti kao i osetljiv duh za nova kretanja u savremenoj grafici. Sam proces grafičkog istraživanja A. M. Leke odigrava se u kontinuitetu poprimajuaći uvek nove, bogatije sadržaje. Njegov dinamičan stvaralački opus stvoren u protekle tri decenije možemo uslovno podeliti u nekoliko faza u odnosu na temu, kao i na sredstva koja se vremenom menjaju, produbljuju ostvarujući harmoničnu ravnotežu između tradicionalne grafike i inovativnih metoda.

Rana faza njegovog stvaralaštva vezuje se za urbani svet vlastitog okruženja stvarajući autentičan narativ koji korespondira sa njegovim opservacijama u svakodnevnom okruženju. Inspirativan motivi starih, oronulih beogradskih fasada koje kao alegorije prolaznosti nemo svedoče o krhkoj, neminovnoj prolaznosti čovekovog bitisanja izbijaju u prvi plan. Pri tome njegov svet fantazije, snoviđenja i sećanja putem sistema znakova poprima mistična obeležja otkrivajući nostalgičnu atmosferu ispunjenu melanholijom i setom. U tom periodu sugeriše različita metafizička stanja spajajući na vešt, inovativan način duh proteklih vremena sa simbolima sadašnjosti. Bavljenje ličnim, unutrašnjim prostorima  predstavlja poseban  izazov  u kome postavlja složene zadatke koje rešava prema svom osećanju i ličnom ubeđenju.

U sledećoj fazi stvaralaštva inspitraciju pronalazi u kadrovima iz starog crno-belog  filma o čuvenoj  braći Limijer, hemičarima, industrijalcima, pronalazačima i autorima prvog filma u istoriji. Ovaj ciklus egzistira  paralelno sa drugim serijama  kojim autor simbolično odaje počast braći Limijer. Osnovni motiv su radnici koji izlaze iz fabrike predstavljeni u obrisima crno belih figura, dramatičnog osvetljenja. Pored toga, motivi su fabrika, okruženje, prolaznici, moda, atmosfera i jednom rečju duh prošlog vremena. Linije su  slobodne, razigrane, dok se svetao, transparentan kolorit tu i tamo pojavljuje kao posledica potpunog oslobađanja sadržaja. U jedinstvenoj vizuelizaciji određenih događaja Mladenović koristi fotografiju kao predložak uvodeći nove, inovativne tehnologije na sopstveni, kreativan način dopuštajući da njegov stvaralački nerv dođe do punog izražaja.

U sledećem stvaralačkom periodu Mladenović sublimira različite narative vezane za privatnu istoriju, sopstvena sećanja, veb sajtove, istoriju umetnosti beležeći trenutke provedene sa porodicom, prijateljima, kolegama, a često i humoristične situacije kojih se rado sećamo. Granice između medija svesno pomera spajajući tradicionalnu grafiku sa novim metodama često zalazeći u digitalni svet, ali samo u onoj meri koliko smatra da mu je potrebno radipostizanja  što snažnijeg  utisaka. Tako nastaju digitalno obrađeni kolaži koji naglašavaju vizuelni sadržaj grafike u jednom dinamičnom, kreativnom procesu. U ovoj fazi štampanih stvari menja izražajna sredstva dok sam narativ ostaje u okvirima urbanog .
Baveći se istraživanjem pop kulture i panka kao svojevrsnog bunta protiv akademizma, komercijalizma i konzumerizma koji se pojavio sredinom sedamdesetih u Velikoj Britaniji, a kod nas nešto kasnije, Mladenović doživljava poseban izazov u kome njegove lične preokupacije i interesovanja dolaze do izražaja. Fenomen kulture panka smelih, direktnih poruka i jasnog dejstva Mladenović doživljava kao osnovnu matricu, ili neku vrstu mogućnosti da istraži  sopstveni  vizuelni  iskaz kroz specifičan koloristički ritam  prateći jednostavnu, potpuno oslobođenu  melodiju pank muzike. Fotografije koje se ponavljaju u nizu ukazuju na određene ritmične tonove, dok širokim tehnološkim mogućnostima, pre svega kombinovanjem štampe i slikarskih intervencija uspostavlja dinamičan kreativan dijalog.

U periodu saradnje sa Vik Godarom, poznatim engleskim pank muzičarom, Mladenović definiše jedinstvene audio - poetsko - grafičke dijaloge. Ceo projekat koji se sastoji od 12 odabranih Godarovih pesama - koje su preoblikovane u  ubedljiva grafička ostvarenja. U traganju za vizuelizacijom reskih tonova pank muzike i poezije ispoljava otvoren duh i širok stvaralači dijapazon delovanja. Sa neverovatniom lakoćom na nadahnut i vešt način koristi  raznovrsne grafičke disipline kako bi razvio interakciju između reči i slike, pesme i sopstvene vizije.

Poseban segment u njegovom radu inspirisan je postavkom portreta vladara dinastije Obrenović Istorijskog muzeja Srbije u Konaku knaza Miloša u Topčideru. Kao deo osavremenjivanja stalne istorijske postavke, a povodom četiri decenije panka kao muzičkog i subkulturnog pravca, Mladenović kreira zanimljive, osavremenjene pank portrete dinastije Obrenović.

Značajan deo njegovog stvaralaštva sačinjavaju dela koja se bave teorijom zavere kao jednog sve šireg fenomena u savremenom društvu. Iskazujući otpor prema toj struji Mladenović stvara radove koji poseduju novu, humorističku dimenziju. Na njegovim delima  tako možemo pratiti ironične i satirične komentare dnevno političkih događaja. Ipak, kao vrsan umetnik narativ ostavlja u drugi plan, dok čiste likovne vrednosti ostaju u prvom planu. Muzika kao inspirativni pokretač je sve prisutnija kroz celokupan opus Aleksandra Mladenovića Leke zauzimajući značajnu ulogu tako da se uvek  na nov način vraća  različitim muzičkim temama pa tako u novijoj fazi umetničkog delovanja, prihvata novi izazov kreirajući zanimljiva rešenja za omote ploča vizualizujući zvuk na osoben način. Pored toga, odmerenim, rafiniranim odnosima svih likovnih elemenata konkretizuje vlastite stavove kroz  čitljive poruke  prateći   unutrašnje, energetske snage kretanja. Formirajući prepoznatljiv, autentičan izraz Aleksandar Mladenović Leka tokom  kreativnog  i dinamičnog  umetničkog delovanja uspostavlja nevidljivu intelektualnu i emocionalnu komunikaciju sa posmatračem na nenametljiv način, snažnim likovnim jezikom zauzimajući posebno mesto na sceni aktuelnih umetničkih dešavanja u našoj zemlji.

Kustos izložbe Radmila Kostić