54. Nagrada Spomen-zbirke Pavla Beljanskog Katarini Simeunović
ImageNOVI SAD. Odlukom Upravnog odbora Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, na osnovu predloga Ocenjivačke komisije, za laureata Nagrade Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za školsku 2020/2021. godinu proglašena je istoričarka umetnosti Katarina Simeunović. Nagrada se dodeljuje za najbolji master rad sa temom iz nacionalne istorije umetnosti, odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.Image

Image

Ocenjivačka komisija u čijem sastavu su bili dr Nikola Šuica, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, predsednik, te članovi, dr Jasmina Čubrilo i dr Olga Špehar, profesorke na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dr Ana Milošević, istoričarka umetnosti, samostalni umetnik u ULUPUDS-u i mr Milana Kvas, upravnica Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, donela je odluku da se Nagrada za školsku 2020/2021. godinu dodeli Katarini Simeunović za master rad "Nova predmetnost u srpskoj umetnosti sedme decenije 20. veka", odbranjen kod prof. dr Simone Čupić.

U obrazloženju odluke o dodeli Nagrade navodi se da je master rad Katarine Simeunović, savremenim istorijsko-umetničkim metodološkim pristupom ponudio novi pogled i dao interpretativni doprinos u razumevanju fenomena nove predmetnosti u nacionalnoj umetnosti šezdesetih godina 20. veka. Uverljivom argumentacijom, Katarina Simeunović razvija pojam nove predmetnosti od opšteg pojma nove figuracije, objašnjavajući ga preko primera koje izvodi kao studije slučaja, odnosno kao specifičan fenomen za poznomodernu i ranu postmodernu srpsku umetnost. Autorka dosledno razvija nove analitičke prodore u građu ističući raspon van dosadašnjih teorijskih doprinosa prema širem kulturološkom kontekstu.

Svečana dodela Nagrade održaće se 22. oktobra 2021. godine u 19 časova u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog.

Iste večeri Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, uz svečani program, obeležava šezdeset godina od kako je 22. oktobra 1961. godine otvorena za javnost.

Nagrada Spomen-zbirke Pavla Beljanskog po svom značaju jedinstvena je u zemlji. Vrhunski rezultati dobitnika u oblasti istraživanja i njihovo dalje pozicioniranje u stručnim krugovima, dokazali su opravdanost priznanja koje se dodeljuje od 1968. godine. Zahvaljujući praksi uvedenoj 2000. godine, pojedini nagrađeni radovi su realizovani u vidu izložbe i pratećeg kataloga, kao dodatni doprinos upoznavanja javnosti sa naučno-istarživačkim radom mladih istoričara umetnosti.