Konkurs - Program Remont galerije 2022.
ImageKonkurs je otvoren do 24. oktobra 2021.
Remont - nezavisna umetnička asocijacija raspisuje konkurs za program Remont galerije 2022. Konkurs je otvoren za različite formate: izložbe (samostalne, grupne, autorske), diskurzivne i debatne programe, radionice, predavanja, performanse, online i štampane radove i sl. Programska koncepcija Remont galerije za 2022. godinu je "Preispitivanje uloge i pozicije umetnika i umetnosti unutar savremenog društvenog konteksta".

Preporučeni tematski okviri:

 • Preispitivanje (dis)kontinuiteta u savremenom stvaralaštvu i kontekstualizacija razvoja/uticaja na lokalno umetničko stvaralaštvo.
 • Aktivni kritički odnos prema savremenim umetničkim praksama i/ili društvenim fenomenima i problemima.

Konkurs je otvoren za različite formate: izložbe (samostalne, grupne, autorske), diskurzivne i debatne programe, radionice, predavanja, performanse, online i štampane radove i sl.

Na konkursu mogu da učestvuju svi građani Srbije i strani državljani.

Kriterijumi:

 • Korelacija sa programskom koncepcijom
 • Kritički i eksperimentalni pristup
 • Tehnička i materijalna izvodljivost
 • Radovi koji do sada nisu predstavljani u Beogradu

Prijave sa konkursnim materijalom se dostavljaju elektronski na e-mail Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. Mejl nasloviti "Za konkurs 2022". Neophodni konkursni materijal koji je potrebno dostaviti u mejlu:

 • Formular koji se može skinuti sa veb stranice www.remont.net. Popunjeni formular poslati kao jedan PDF ili Word dokument i nazvati ga "prezime ime Remont 2022"
 • Vizuelnu dokumentaciju pod nazivom "vizual ime prezime Remont 2022":

a) Za izlagački program
Vizuelna dokumentacija (do 10 reprodukcija/ilustracija projekta sa kojim se konkuriše), sa dimenzijama radova, u jednom pdf dokumentu, do 10 MB

b) Za online i štampane radove i sl:
Vizuelni materijal, skica, u pdf ili drugom elektronskom formatu u kom je predviđena realizacija rada, do 10 MB

Neće se razmatrati prijave putem linkova na google drive, wetransfer, dropbox i sl.

Konkurs je otvoren do 24. oktobra 2021. u 24:00. Prijave koje budu nepotpune i koje stignu nakon ovog roka neće biti razmatrane! Odluku o prihvaćenim projektima žiri će objaviti najkasnije 20. novembra 2021, o čemu će učesnici biti obavešteni e-mailom.

Uslovi:

 • Izabrani projekti moraju da budu spremni za realizaciju od 1. januara 2022.
 • Autori čiji su projekti izabrani u obavezi su da prihvate termine koje galerija odredi za izlaganje.
 • Umetnici se obavezuju da će realizovati projekat koji je prihvaćen na konkursu.
 • Ukoliko autori znatno promene odobreni projekat, Remont NUA zadržava pravo da ne prihvati izmene.
 • Detaljna tehnička specifikacija dostavlja se 30 dana pre termina realizacije.
 • Tekstovi i vizuelni materijal za najavu dostavljaju se 20 dana pre termina realizacije.
 • Autori su dužni da najkasnije 15 dana po završetku izlagačkog termina podignu svoje radove iz prostorija Remont NUA.
 • Ukoliko je za potrebe izlaganja rađena posebna intervencija u enterijeru galerije, autori su obavezni da prostor vrate u prvobitno stanje.

Remont obezbeđuje:

Za sve programe:

 • Galerijski prostor
 • Stručnu kustosku pomoć pri finalizaciji, koncipiranju i realizaciji projekta
 • PR aktivnost (društvene mreže, web www.remont.net, distribucija press materijala, komunikaciju između zainteresovanih novinara i autora)
 • Dostupnu tehničku opremu http://www.remont.net/plan%20galerije.html

Za izložbe:

 • Najavni poster, kater sa nazivom izložbe, kopiranje pratećeg info materijala.
 • Produkcijske troškove do 12.000 dinara, uz dostavljanje računa ili direktno plaćanje izvršiocu tehničkog posla

Za diskurzivne i debatne programe, predavanja, radionice, performanse:

 • Produkcijske troškove do 6.000 dinara, uz dostavljanje računa ili direktno plaćanje izvršiocu tehničkog posla

Za online online i štampane radove i sl:

 • Po dogovoru

Izlagač obezbeđuje:

 • Transport radova
 • Dodatnu opremu i tehničku podršku
 • Putni trošak i smeštaj
 • Dodatne štampane materijale (katalog, promotivni materijal), po želji autora

Kontakt za dodatne informacije na telefon +381 11 32 23 406, e-mail Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. ili facebook https://www.facebook.com/remontasocijacija/