Vladimir Alander - Nove tehnologije oblikovanja forme
ImageBEOGRAD. Galerija Singidunum predstavlja od 20. do 28. juna 2022. doktorsku izložbu Vladimira Alandera (1973, Beograd). Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti, na odseku Primenjeno vajarstvo, u klasi profesorke Zorice Janković. Aktivno se bavi novim tehnologijama u umetnosti. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.Image

Image

Teme koje Vladimir Alander obrađuje u skulpturama su u skladu sa iskustvima savremene vajarske prakse. To su znalački odabrani segmenti iz okruženja koje Vladimir vešto kadrira, stilizuje i daje im karakter.  U skulpturama uspešno rešava statiku i dinamiku oblika, i modeluje ih na sopstven način.

Posmatrajući dela koja su pred nama, a čiji je autor Vladimir Alander, možemo sa sigurnošću konstatovati da  on ulazi u red vrsnih stvaralaca. Vladimir je jedinstven vajar. Ono što ga čini prepoznatljivim među savremenim vajarima pored kvaliteta formi, je i način izrade skulptura. To su postupci do sada netipični na našim prostorima. Novina se ogleda u celokupnom postupku nastanka dela, kako u planiranju i osmišljavanju skulpture, tako i u njenoj materijalizaciji. Specifičnost je u tome što Vladimir  kao vajarski alat koristi kompjuter i 3D štampač pomoću kojeg uspeva da oblik koji osmisli i izmodeluje u kompjuterskom programu štampačem realizuje u masi. On uspeva, ne samo da tako realizuje željeni oblik već i da kroz taj oblik ostvari magiju i skulpturi da fine sadržaje.

Vladimirov stvaralački postupak je složen u svim fazama, podrazumeva za većinu vajara netipična znanja i sposobnosti korišćenja mogućnosti kompjutera, a iznad svega poseban dar da ta znanja pomoću štampača i plastične niti pretoči u masu kojoj daje karakteristične sadržaje.

Na kraju možemo naglasiti još jedan kvalitet Vladimirovih skulptura, a to je njegov osećaj za monumentalnost u skulpturi, pa većinu njegovih dela koja su koncipirane da budu deo galerijske postavke možemo da zamislimo realizovane i u većim u dimenzijama sa pretpostavkom da mogu  markantno da egzistiraju u odabranom prostoru.

Vukašin Milović, vajar