Konkurs - Prijem članova u Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine
ImageKonkurs je otvoren od 1. avgusta do 1. septembra 2022.
Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije iz oblasti likovnih umetnosti na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, kao i kandidati koji su imali minimum četiri žirirane samostalne izložbe.

Član Udruženja može biti punoletan građanin sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Član Udruženja može biti i strani državlјanin koji ima odobren privremeni boravak ili prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Prijava na konkurs treba da sadrži:

 • Portfolio u jednom PDF dokumentu, koji čine:
  Biografija/CV
  Kontakt informacije (imejl adresa, broj telefona, prebivalište)
  Za oblast likovnih umetnosti (slika, crtež, grafika, skulptura, prošireni mediji…), od 10 do 20 fotografija radova sa kojima konkurišete, sa nazivom rada, godinom nastanka, dimenzijama, tehnikom u nazivu fajla...
  Linkovi ka prezentaciji, web, video radovima.

 

 • Skeniranu fotokopiju diplome o završenim odgovarajućim akademskim studijama
 • (samo za kandidate koji nemaju završene odgovarajuće akademske studije) PDF dokument sa dokazima u njemu (skenirani katalozi, potvrde, linkovi) o realizovanim samostalnim izložbama. Ako prilažete kataloge, dovoljno je da skenirate i u PDFu priložite naslovnu stranu kataloga i stranicu gde je impresum.

Prijava se vrši iskuljučivo putem online formulara

Prijava je uspešno poslata ako dobijete odgovor potvrde i ako vam stigne kopija prijave na mejl koji ste prijavili u formularu. U suprotnom, ako ne dobijete prethodno navedeno, znači da niste poslali prijavu.

Nakon odabira kandidata za čalanstvo u Udruženje od strane Umetničkog saveta, izbor kandidata biće verifikovan na Skupštini Udruženja do kraja tekuće godine, nakon čega primljeni kandidati članstvo započinju upisom u Udruženje. Upis primljenih članova u Udruženje vrši se najkasnije do januara 2023. godine do kada je potrebno uplatiti upisnu članarinu u iznosu od 5.000 dinara. Uplatom upisne članarine potvrđuje se članstvo u Udruženje i izmiruje članarina za tekuću godinu.

Kontakt za dodatne informacije na telefon 021 / 524 991, 065 388 82 12 i e-mail Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

Image