Transformativna moć otvorenih prostora
ImageNOVI SAD. Izložba "Transformativna moć otvorenih prostora" u saradnji sa Sankt Peltenom biće otvorena od 1. do 4. septembra 2022. u Kreativnom distriktu. Izložba će biti postavljena u toku otvaranja programskog luka Kaleidoskop kulture.Image

Image
Andrej Julher

U okviru projekta "Transformativna moć otvorenih prostora" susrešće se 6 umetnika iz Dunavskog regiona. Prvo u Kulturnom centru Lames u austrijskom gradiću Sankt Peltenu, a zatim i u Kulturnom Centru LAB u Novom Sadu, a naposletku i u FITT-u u Temišvaru.

Ideja je da se umetnicima pruži mesto, vreme i sredstva da u prirodnom okruženju slobodno i otvoreno promišljaju svoju umetničku praksu, tražeći inspiraciju upravo u zelenim, parkovskim okruženjima ovih kulturnih centara ali i međusobnoj sinergiji.

Nije samo okruženost urbanim džepovima prirode (Sonnenpark - Sunčani park u slučaju Lamesa, Futoški park u slučaju Laba), ono što povezuje ova mesta, takođe im je zajednička dugogodšnja posvećenost negovanju alternativnih i avangardnih umetničkih sadržaja.

Krajnji rezultat videćemo najpre tokom Simpozijuma "Parque De Sol" u Austriji, a zatim i na Kaleidoskopu kuture 2022. godine.

Kustosi projekta su Andreas Frencl (Andreas Fränzl), Stanko Gagrčin i Alina Sferle.

Umetnici učesnici na projektu su Andrej Julher, Dragana Stojanović, Tomas Nagl (Thomas Nagl), Lia Kiri (Lia Quiri) i Kristijan Angel (Cristian Anghel).

Image