Nenad Ignjatov - Stvarnost kojom smo okruženi, asamblaži i instalacije
ImageNOVI SAD / BUKOVAC. Novi Sad - Evropska prestonica kulture predstavlja izložbu "Treš art (Trash art)" Nenada Ignjatova, od 24. do 29. septembra 2022, u Kulturnoj stanici Bukovac. Ideja i značaj projekta jeste buđenje i dizanje svesti građana na viši nivo, kao i uvođenje vidljivosti na temu zagađivanje životne sredine. Kroz asamblaže i instalacije korišćenjem različitih, ali određenih slikarskih i neslikarskih materijala i otpada ukazana je problematika zagađivanja i na dramatičan i komičan način.Image

Image

Ključna aktivnost kroz koju će projekat biti realizovan jeste izložba klasičnom postavkom radova na zidovima u prostoru. Očekivani rezultat jeste osvešćivanje ovog globalnog problema koji se dešava svugde oko nas, u gradu, prirodi i na drugim mestima. Realan i imaginarni grad predstavlja jednu od najjačih i najuniverzalnijih metafora.

Ono što mene zanima jeste stvarnost kojom smo okruženi. U svakom kontekstu grada zanimaju me mali zatvoreni prostori i ljudi koji se nalaze u njima. Na slikama najčešće predstavljam kutije ili kocke gde se u malim skučenim prostorima nalaze ljudi. Zanima me prostor - bilo da je on stvaran ili imaginaran.

Ono što bi želeo da predstavim na svojim slikama jeste interakcijski odnos čoveka i prostora. Time hoću da predstavim čoveka u gradu i kako skučenost malih prostora na njega utiče. Samim tim se pitam, da li je grad samo imaginarni pojam ili je to egzistencionalno pitanje života.

Kada ga predstavljam na slikama, na crtežima, asamblažima i objektima koristim različite, ali određene materijale. Različitim kombinovanjem materijala želim da ukažem na odnos starog i novog i da ustanovim šta se iz jednog pretače u drugo. Pod materijom koju koristim podrazumevam različite rashodovane i otpadne materijale. U procesu rada, pokušavam da dodjem do sopstvene likovne poetike. Ono što me posebno zanima jeste protok materije iz jedne u drugu.

Nenad Ignjatov

Image