Uroš Predić - Život posvećen lepoti i umetnosti
ImageNOVI SAD. Galerija Matice srpske predstavlja veliku monografsku retrospektivnu izložbu Uroša Predića (1857 - 1953), jednog od najistaknutijih srpskih slikara. Uroš Predić bio je reprezent najviših vrednosti koje je negovala Matica srpska. Trajnost tih vrednosti očigledna je i danas, a sačuvane su upravo zahvaljujući delatnosti umetnika poput Uroša Predića i Matičine galerije. Izložba će biti otvorena od 7. oktobra do 31. januara 2023. godine.ImageImage

Image

Uroš Predić je bio najmlađe dete u porodici. Prvi stipendista Matice srpske u oblasti lepih veština i umetnosti. Njegova "Kosovka devojka" je najprepoznatljivija slika u srpskoj vizuelnoj kulturi, "Nadurena devojčica" Mona Liza među dečjim portretima, a "Siroče na majčinom grobu" najdirljivije delo nacionalne istorije umetnosti.

Zbog uloge koju je imao u srpskom kulturnom, umetničkom i društvenom životu krajem XIX i u prvoj polovini XX veka upamćen je u nacionalnoj memoriji kao jedan od najvećih srpskih slikara, dobrotvor i kulturni poslenik - reprezent najviših vrednosti koje je negovala Matica srpska. Jedan umetnik, jedan vek stvaranja, jedan život posvećen najvišim idealima - lepoti i umetnosti.

U skladu s akademskim načelima koja počivaju na trijadi: dobro-lepo-istinito, Uroš Predić je stvorio najkompleksnije likovno delo u srpskom slikarstvu modernog doba. Stvarajući neprekidno više od osam decenija ostavio je izuzetno bogat umetnički opus u kojem je ostvario visoke domete.

Uz velike uspehe anegdotsko-socijalnih žanr-kompozicija, paralelno se izgrađivao i etablirao kao jedan od najtraženijih i najangažovanijih crkvenih slikara, dok je u mediju portreta vizualizovao svet srpskog građanstva u rasponu od jednog veka i postao njegov dragoceni hroničar. Istovremeno, Predićevi učeni, teorijski osvrti na prirodu slikarstva, kao i umni iskazi o svom životu i društvu u celini, dopunili su i bliže objasnili njegovo likovno delo.

Dosledan svojim načelima u slikarstvu i umetnosti, postojan u negovanju vlastitih umetničkih kvaliteta i vrednosti, naročito u turbulentnoj prvoj polovini XX veka, Uroš Predić je, kako su ga neki od savremenika i doživeli, kao Servantesov lutajući vitez i večni sanjar Don Kihot nastavio da deluje u prostoru između svojih ideala i društvene stvarnosti, dostojanstveno prkoseći u bezizlaznoj borbi sa "vetrenjačama" modernog doba.

Izložba je deo programskog luka "Druga Evropa" Evropske prestonice kulture.

Relizaciju izložbe omogućili su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinska vlada Vojvodine i drugi.

Image