Art Body Art u Kreativnom distriktu
ImageNOVI SAD. Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine predstavlja, od 23. novembra do 6. decembra 2022, izložbu projekta Art Body Art u Kreativnom distriktu u Novom Sadu. Projekat Art Body Art, jedan je od osnovnih projekata Udruženja u okviru realizacije Evropske prestonice kulture 2022.Image

Image

Projekat je koncipiran kao prezentacija i presek stanja, specifične novomedijske umetničke prakse, koja izlazi iz okvira tradicionalnih umetničkih disciplina. Predviđeno je učešće umetnika koji se u svom ličnom umetničkom radu bave fenomenom tela i multimedijalnim umetničkim formama i istraživanjima. Projekat bi se bazirao na lokalnoj, regionalnoj i internacionalnoj saradnji umetnika / umetničkih grupa. Prostori u kojima bi se realizovali radovi / multimedijalne umetničke forme...

Tema "Relacije tela" predstavlјa tematsku aktivnost u okviru projekta Art Body Art. Koncept tela (priroda, metamorfoza, pokret, emocija, forma...): živo telo, tehnološko telo, telo objekat, generisano telo, fikcija i iluzija, telo kroz doživlјaj, privid...

U fokusu projekta je pokretna forma, odnosno umetničko delo (objekat, audio-video instalacija...) u formatu koji je u prostorno-vremenskom smislu i opsegu definisan trajanjem.

Radovi se oslanjaju na multimedijalne umetničke discipline, istraživačko-eksperimentalnog karaktera kojе korespondiraju u oblastima vizuelnih tehnologija, elektronike, generativne umetnosti, interakcije, pokreta, svetla, zvuka i ostalih procesa digitalnih multifunkcija. Realizacija projekta podrazumeva produkciju novih radova.

Eksperimentalnu pokretnu formu karakteriše: upotreba novih materijala, istraživački pristup u višemedijskom polјu, organizaciona realizacija, prostorno i ambijentalno predstavlјanje, napredni segmenti u predstavlјanju tela (interakcija, interfejsi, kinetika, robotika, elektronika, video, animacija...) ili na osnovu periodike postupaka po iskustvima avangarde, pokretni post ready made, asamblaž, pokretne skulpture, mrdalice, mehanika...

Cilј je da svaki rad nešto radi, i otvara niz tema, zahteva učešće posmatrača, a zauzimajući i fizički i virtuelni prostor radovi treba da formiraju jedan hibridni prostor u kojem je omogućena aktivna interakcija publike i umetničkog dela.

Podržavajući umetničke izraze koji zastupaju eksperimentalni pristup u umetničkom delu, projekat otvara polјe za medijske instalacije i prostorna rešenja koji na cilјan način prenose kompleksne sadržaje i omogućavaju da se informacije dožive. Istovremeno, podstiče se i kritičko sagledavanje pokretačke uloge tehnologije u nastajanju novih umetničkih formi.

Autori/ke: Tanja Vujinović (SLO), Mariko Hori (JP), Alaksandra Gruden (SLO), Stahl Stenslie (NOR), Zane Cerpina (NOR), Nenad Glišić (SRB), Vuk Ćuk (SRB), Sanja Andjelković (SRB), Isidora Todorović (SRB)

Tim na projektu: Jelena Guga (kustoskinja, recenzentski tekst o izložbi), Goran Despotovski (autor tematskog koncepta "Relacije tela", rukovodilac i koordinator projekta), Danica Bićanić (koordinatorka).

Podrška, sufinansiranje projekta: Fondacija Novi Sad - Evropska prestonica kulture, Grad Novi Sad - Gradska uprava za kulturu, Republika Srbija - Ministarstvo kulture i informisanja, EU Japan fest.

Image