Ivana Markez Filipović - Šuma klica, slike
ImageNOVI SAD. Galerija Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV) predstavlja od 20. do 31. marta 2023. slike Ivane Markez Filipović (1976, Pančevo) pod nazivom "Šuma klica". Diplomirala je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom sadu, u klasi profesora Milana Blanuše.Image

Image

Ivana Markez Filipović, likovna umetnica iz Pančeva, predstavlja se novim ciklusom radova "Šuma klica". "Klica" je konstanta organizovanja kompozicije i stalni varirajući odnosno noseći motiv ove serije radova.  Događajni stožer, posmatrajući ih kao grupu, predstavljaju tri do četiri tela - klica, izvdvojenih  najčešće tonski i oblikom, izvijenih, distoriziranih nosilaca ritma i sadržaja. Formu grade spletovi kontura, ploha istog tona, obeleženi izražajnim mrljama čine jasnijim trag izvođenja.

Kadar po pravilu predstavlja izdvojeni plan, isečak neke veće celine koja se nastavlja izvan granica okvira. Na snazi je dekorativnost i poredak arabeske prozvodeći kaleidoskop oblika u koje se uranja ili se samostalno odeljeno posmatraju kao pojedinačna dela.

Sam motiv je asocijativno sredstvo više nego potpuno izraženi metaforički prenos, aluzija na biomorfni svet (biljne klice ili spermatozoidi, paramecijum), koji u formi ovih dela na mahove dopunjuje i prekida geometrijsko telo - krst. Krst je dat u vidu raskršća kao deo kompozicijske strukture a ne u funkciji simbola.

Dinamična kompozicija je ustrojena po vertikalnoj organizaciji usmerenosti ritma i formi, dok se u vodoravnoj projekciji umnožava i ponavlja. Prikazuje nam se lice i naličje života, nošeno bujanjem - vitalistički princip, odnosno vizualizovano kretanje - osnove nastajanja. Ekspresivnost odlikuje predmetne crteže i slikarstvo u celini, a u njima prepoznajemo odjek tekovina istorijske lirske apstrakcije i apstraktnog ekspresionizma.

Dimitrije Jovanov