Slobodan Bodulić - Asamblaži i crteži
ImageNOVI SAD. Galerija Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine predstavlja od 29. maja do 9. juna 2023. asamblaže Slobodana Bodulića (1945, Čačak) pod nazivom "Pojam vremena". Višu pedagošku školu završio je u Novom Sadu. Akademiju umetnosti i magistraturu iz vajarstva završio je u Beogradu, u klasi profesora Miše Popovića.Image

Image 

Asamblaži na izložbi imaju snagu simbola, a izdvojeni i ugrađeni objekti u reljefu asamblaža svoje izvorno poreklo u prirodi. Sakupljeni objekti i elementi nisu zamena za neku stvar, oni su sama stvar, namerno uzeta iz prirode. Zato ovi prirodni elementi imaju poseban značaj, izražen organizovanom estetikom, predstavljen likovnim jezikom, u mediju reljefa.

Taktilna vrednost elemenata u asamblažu obogaćuje vizuelni doživljaj prirode. Sada su delovi prirode, kamnčić, grančica, venčić, kost, postali simboli istine. Sloboda sa Dušom je kraj i početak stvaranja istine u prirodi i asamblažu, sa prirodom koju je izabralo oko a ugradila uzbuđena ruka.

Sa ponuđenim crtežima na izložbi, paralelno se razvija isitna, kao nosilac suštine asamblaža. U crtežu se jednostavnije analizira linija, koja će na kraju u reljefu asamblaža postati završni izraz likovne poruke. Crteži su vajarski dnevnik kao svedočanstvo razmišljanja i istraživanja iz dana u dan, estetskom zabeleškom. Beležio sam i zamišljao prirodne elemente da bih došao do vizuelno-taktilne predstave asamblaža.

Vajarske beleške, sa više varijanti, čine da se asamblaž od konkretnih oblika iz prirode učvrsti i vizuelno stabilizuje. Sve što bih sakupio iz prirode sa estetskim razlogom, planiram ciljano kroz crtež da ugradim u asamblaž. Crteži su likovni izraz kao realna istina, dnevnik dokument, a ne iluzija o vremenu i prirodi. Skice i asamblaži su kreativan i racionalan proces, da na kraju postanu estetski objašnjena nova stvarnost.

Ideja, talenat i kreativno nadahnuće su nadogradnja, koja podstiče stvaralački proces da bi se umetničko delo napravilo. Takvom transformacijom vizuelnog i materijalnog sveta u asamblažu, u svet stvari i oblika umetničkog karaktera, želim da publika konkretno prihvati stvarnost.

Slobodan Bodulić