Kristina Pulejkova, Nina Zeljković i Driant Zeneli - Kulturni centar Srbije u Parizu
ImagePARIZ. Izložba "Supstrati", koja predstavlja zajednički projekat tri umetnika iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije, biće otvorena od 13. jula do 12. avgusta 2023. godine u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Izlažu Kristina Pulejkova, Nina Zeljković i Driant Zeneli. Kustos izložbe je Klaudija Pecold, osnivač Curating Evolution.Image

Image

Izložba obuhvata nove projekte Kristine Pulejkove, Nine Zeljković i Drianta Zenelija koji potiču i nastavljaju da funkcionišu na lokalitetima u sve tri zemlje. Pretakanjem u više različitih medija njihovi radovi stvaraju za publiku imerzivni doživljaj koji neprestano evoluira.

Fokusirajući se na savremenu umetnost kao platformu za osvešćivanje i transformaciju prirodne i kulturne baštine, projekat "Supstrati" ističe suštinske veze koje postoje između Srbije, Albanije i Severne Makedonije, tri zemlje koje trenutno učestvuju u projektu Otvoreni Balkan i poziva na ponovno povezivanje sa zajedničkim geofizičkim osnovama, zajedničkim ritualima i imaginarijumima koji ih povezuju.

Izložba "Supstrati" se fokusira na susret i dijalog između umetnika koji rezultira novom zajedničkom kreacijom i predodređena je da funkcioniše kao fundamentalni momenat za uspostavljanje programa boravka nomadskih umetnika koji će se odvijati tokom sezone Otvorenog Balkana 2024.

Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom ministarstava kulture Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Izložbom "Supstrati" Kulturni centar Srbije u Parizu najavljuje sezonu Otvorenog Balkana koja će se u Centru održati tokom 2024. godine.

Inicijativa Otvoreni Balkan je tokom 2022. godine proširena i na oblast kulture kroz saradnju tri ministarstva kulture: Srbije, Albanije i Severne Makedonije. U skladu sa tom idejom ova tri ministarstva su, u saradnji sa Kulturnim centrom Srbije u Parizu, pokrenuli projekat Open Balkan season (sezona Otvoreni Balkan) koji će se tokom 2024. godine održati u Kulturnom centru Srbije u Parizu sa ciljem međunarodnog predstavljanja ovog projekta. Kroz interkulturalni dijalog i interdisciplinarni pristup, projekat će promovisati kulturne i umetničke specifičnosti Balkana.

Kristina Pulejkova (Severna Makedonija) izvodi glasove stvorenja, predmeta i atoma kako bi otkrila i predstavila perspektive koje ne dolaze od ljudi i projektuje publiku u srž doživljaja pomoću inovativne tehnologije. Ona pravi imerzivnu instalaciju za poslednji sprat Kulturnog centra Srbije, koja istražuje ćelijsku strukturu, korene i mitološke narative u vezi sa drvetom jove, vrste koja raste u pograničnim područjima sve tri zemlje, u saradnji sa lokalnim botaničarima.

Nina Zeljković (Srbija) je posle rezidencijalnog boravka u okviru programa Capsule posetila lokalitete na obalama najstarijih jezera u Evropi, Ohridsko jezero i Prespansko jezero u Severnoj Makedoniji, uključujući i crkvu Svetog Đorđa u Kurbinovu, lokalitet Herakleja Linkestis u Bitoli, ogroman kompleks drevnih grčkih, rimskih i ranih hrišćanskih ruševina na otvorenom, kao i Albaniju, posebno ostrvo Maligrad, kako bi istraživala i tumačila njihovu istoriju i aspiracije. Njen rad biće smešten u prostranom donjem prizemlju Kulturnog centra Srbije, čije se arhitektonske karakteristike uklapaju sa lokalitetima koje je istraživala i koji će se sastojati od labavih plâtana koji prate istoriju lokaliteta, video snimaka i performansa sa umetnikom Lukatoyboy na dan otvaranja.

Driant Zeneli (Albanija) istražuje priče kao transcendentalnu silu i vrata u moguće realnosti. U interakciji sa novijim arhitektonskim nasleđem lokaliteta, on podriva naizgled nepromenjivi poredak i time omogućava metamorfozu. Jedan od tri filma iz trilogije Životinje, Nekada davno... U sadašnjem vremenu (2019 -2022), čija se radnja odvija u zgradi Glavne pošte u Skoplju, upisanu na listu UNESKO iz 1974, biće predstavljen u prizemlju Kulturnog centra Srbije, zajedno sa istraživanjem za projekat The Valley of Uncanny Lovers (2023) koji se bavi jazom nastalim iz brutalističke arhitekture jednog stambenog bloka u Beogradu, sa nastojanjem da se proširi i obuhvati istraživanja na sličnim lokalitetima u Albaniji i Severnoj Makedoniji.

* Supstrat (definicija): U biološkom smislu, supstrat može biti supstanca ili površina na kojoj organizam raste i živi i na kojoj se podržava. U geologiji, supstrat je površna stena ili sediment na kome se dešavaju hemijski i biološki procesi.