Goran Despotovski - Instalacije, interaktivna dela i objekti
ImageSUBOTICA. Savremena galerija Subotica predstavlja od 31. avgusta do 30. septembra 2023. instalacije, interaktivna dela i objekte Gorana Despotovskog (1972, Vršac). Diplomirao je na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu, a zatim je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu završio osnovne akademske, potom magistarske studije slikarstva i stekao zvanje doktora umetnosti u oblasti likovnih umetnosti.Image

Image

Na sceni savremene vizuelne umetnosti u Srbiji, Goran Despotovski prepoznat je kao stvaralac "celokupno posvećen umetnosti". Njegov višemedijski izraz motivisan je težnjom za kontinuitetom i istrajnošću u umetnosti, kako bi formirao odgovor na pitanje vremena u kojem živimo. Ova izložba progovara o čoveku kao "istrošenom biću". Instalacije, interaktivna dela i objekti bave se čovekovom mentalnom i fizičkom istrošenošću koja svoje korene ima u umnožavanju nametnutih otežavajućih okolnosti života. Ta represivna stanja primoravaju čoveka da se svrsta u red depersonalizovanih, dehumanizovanih i bezličnih jedinki koje je moguće posmatrati samo kao masu. Dela prikazana na izložbi "Tragovi egzistencije: Subscript" opredmećuju opšte osećanje manjka istinskog života.

Od instalacije "Selekcija" (2013), koja predstavlja obezličenu masu ljudi u muškim odelima, zaustavljenu u bezidejnom i nejasnom stanju, preko novijih dela poput "Rodnog svedočenja" (2021) koje, simulirajući prikaz ženskog hora u formi grupe lutki, dopušta posmatraču da u rad upiše sopstvena značenja, sve do interaktivnih video radova (Plank, 2022) i najnovijih instalacija (Ljuljaška, 2023), Goran Despotovski stvara jasnu sliku čoveka koji, umesto života, traje u "neživotu", koji je, umesto da razvije sopstveni identitet, sveden na puku masu. Umetnik na taj način preispituje vrednosti vremena koje je proizvelo ovakav savremeni svet.

Kustoskinja izložbe je Nela Tonković.