Maja Erdeljanin - Dragi dnevniče, slike u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine
ImageNOVI SAD. Muzej savremene umetnosti Vojvodine predstavlja od 13. oktobra do 5. novembra 2023. izložbu Maje Erdeljaninin (1971, Novi Sad). Diplomske i master studije završila je na odseku za slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dobitnica je više nagrada iz oblasti slikarstva i galerijskog rada. Objavila je tri prozne knjige i umetničku monografiju Novog Sada.Image

Image

Ciklus "Dragi dnevniče" Maja Erdeljanin je započela 2006. godine i do danas broji preko 480 radova. Prvih 418 radova nastali su do 2020. godine, do kada je svaki kalendarski datum u godini dobio barem po jedan rad – dimenzija 24 x 30 cm, simbolično 24 sata x 30 dana u mesecu. Ostali radovi su većih dimenzija. Osnovnih 366 radova / dana podeljeni su u 12 poliptiha koji predstavljaju mesece u godini. Svi radovi sadrže kolažiran ili štampan kalendarski datum i poslagani su kao u mesečnom kalendaru, od prvog do poslednjeg dana u mesecu. Oko njih su postavljeni ostali dani, većih ili istih formata. Svaki poliptih / mesec prati i odgovarajuća legenda koja sadrži podatke o svetskim i autorkinim "Danima svesnosti", koji su poslužili kao polazište ciklusu "Dragi dnevniče".

Radovi na platnu ili papiru, nastajali su u kontinuitetu proteklih 17 godina, često od recikliranih slika sa autorkinih izložbi osmišljenih u drugačijim koncepcijama. Radovi su naknadno doslikavani prema tematici koju bi nosio određeni dan i kolažirani kopijama stranica knjiga, novinskim člancima, plaćenim računima, ulaznicama za muzeje i bioskope, flajerima, kao simbolima informacija koje je društvo samo privremeno unelo u njen sistem tokom tog dana.

Paralelno sa nastankom ovog ciklusa, autorka je pisala i kratke priče inspirisane istom idejom, tako da je katalog izložbe ujedno i zbirka kratkih priča složenih po mesecima zajedno sa slikama. Sa druge strane ono što je opisano u slici, nije u priči, i obrnuto. Slike i tekstovi nisu ilustracije jedni drugima već su samo povezani određenom strukturom i idejom. Tematski, priče se tek u naznakama dotiču nadnaslova, ali slike uopšte ne, podvlači umetnica.

Putovanje, likovno i književno, po prostoru i vremenu, ličim događajima i opštim datumima, čini široki okvir Dragog dnevnika. Tematske celine, okvirno su svakodnevnica (dnevna rutina), putovanja, duža ili kraća, strana i domaća, omaž kolegama slikarima itd. Bliska svom likovnom stilu, umetnica vrši intervencije na platnima uz eksploziju boja i prasak kolorita. Istrajno i dosledno nižu se Majini likovni zapisi, kao u nekakvom velikom ciklusu, sve je pojačano književnim zapisima i pokretnim slikama malih video klipova, prateći svoje raspoloženje i trenutna nadahnuća.

Neobično je bogata produkcija ka kojoj je umetnica bila usmerena i posvećena od samog početka svoje umetničke karijere. Posebno se to odnosi na izlagačku delatnost, radoznalost da se dela iz ateljea što pre i kvalitetnije prezentuju javnosti. Katalozi koji su pratili njene izložbe bili su uvek, bez obzira na obim, sadržajni i pažljivo pripremljeni. Likovna kritika je brzo po njenom pojavljivanju na umetničkoj sceni zapazila a potom i redovno pratila njeno umetničko stasavanje.

Ovaj projekat je u isto vreme i prvi put da Muzej savremene umetnosti Vojvodine u svojoj poluvekovnoj istoriji publikuje katalog iz oblasti likovne umetnosti i lepe književnosti. Stoga, pred vama je poziv na putovanje.

Kustostos izložbe je Vladimir Mitrović.