Pomeraj u kôdu - Afirmacija novomedijske umetničke prakse
ImageNOVI SAD. Galerija Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV) predstavlja izložbu projekta "Pomeraj u kôdu" od 25. septembra do 6. oktobra 2023. Izložba se realizuje kroz Program Novih umetničkih praksi Udruženja koji ima za cilj afirmaciju novomedijske umetničke prakse kao i osnaživanje produkcijskih kapaciteta u toj oblasti.Image

Image

Projekat Pomeraj u kôdu baziran je na istraživanju slike digitalnih medija. Tema u tehnološkom smislu je kôd koji u sadržaju emituje neku vrstu ne/uočljivog procesa (КOD-a), pokreta delovanja koje je na granici vidljivog, intuitivnog, doživljenog. Кôd, kao simbol, koji sugeriše na kretanje forme i oblika, zvuka, svetla, boje... kojim se omogućuje kretanje, akcija, interakcija, pretvaranje jednog oblika komunikacije u drugi. Projekat je koncipiran u istraživanju minimalnih pokreta (kretanja) unutar koda digitalnog zapisa. Funkcionisanje pokretne slike zadato je putem određenih kodova, programiranih zapisa, senzora i sl. Različitim tehnološkim i medijskim procesima ovi pokreti su određeni, pozadinskim osvetljenjem, ekranskim prikazom, koloritom, šumom i sl.

Ovo istraživanje se oslanja na polje novo-medijskih umetničkih praksi i usmerava na široku primenu i društvenu potrebu kretavnosti i stvaralaštva omogućenu svima.

Istraživanje se odvija kroz timski rad autora, učesnika u posmatranju, analizi i likovnim rešenjima percipiranih iz ekranske (digitalne) slike. Upravo ovaj sadržaj i opažanja usmerava autore da se u svojim višemedijskim realizacijama, oslone na isticanje nevidljivih i vizibilnih svojstava digitalnog pokreta i sadržaja. Uspostavlјanjem relacija između različitih umetničkih kategorija, projektom se otvora polјe eksperimentalnog istraživanja, s fokusom na interaktivnosti, interdisciplinarnosti i novim tehnologijama u ostvarivanju umetničkih radova.

Realizacija projekta odvija se u saradnji sa Akademijom umetnosti Novi Sad, u kojoj su uključeni studenti i profesori u timskom ili samostalnom radu (učesnici/e): Nađa Balać, Miloš Fath i Ivana Tomanović, Katarina Stević i Marko Dokić, Sara Mladenović, Dunja Berar, Jelena Ostojić i Dimitrije Despotovski, Viktorija Semi, Mirjana Milovanović.

Autor i koordinatorom projekta je Goran Despotovski. Projekat Pomeraj u kôdu se realizuje uz podršku Gradske uprave za kulturu Novog Sada i Fondacije "Novi Sad - Evropska prestonica kulture", u okviru programskog luka Kaleidoskop kulture.