Fragmentarno / monumentalno - Autorska izložba Svetlane Mladenov
ImageBEOGRAD. Alternativni umetnički centar Kvaka 22 i ProArtOrg predstavljaju od 25. septembra do 4. oktobra 2023. autorsku izložbu Svetlane Mladenov pod nazivom "Fragmentarno / monumentalno". Umetnici se predstavljaju zidnim instalacijama formiranim od crteža, akvarela, kolaža, grafika, slika i fotografija koji međusobno vode aktivni dijalog.Image

Image

Osvajajući slobodu u kretanju kroz polje umetnosti umetnik je otvorio nove mogućnosti svog delovanja, u izboru materijala, medija, postupaka, procesa, njihovog ukrštanja, susretanja, umrežavanja, konverzacije. Eksperimentisanje postaje aktivni pokretač osvajanja novih prostora u kome se susreću različite kulturološke matrice, koriste elementi iz različitih oblasti kulturno-društvenih fenomena, uvodeći u dijalog discipline kao što su književnost, film, pozoriše, arhitektura, moda i sl.

Umetnici Nemanja Nikolić, Nina Todorović, diSTRUKTURA, Svetlana Volic i Bogoljub Đoković na izložbi Fragmentarno / Monumentalno predstavljaju se zidnim instalacijama formiranim od crteža, akvarela, kolaža, grafika, slika i fotografija. Monumentalne celine obrazovane su od brojnih segmenata koji međusobno vode aktivni dijalog. Uvek vodeći računa o kontekstu vremena i mesta u kome se odvija umetnička akcija, umetnici kroz kadriranje određenih filmskih sekvenci (Nemanja Nikolić), dnevničku praksu (Nina Todorović), putopisne zabeleške (diSTRUKTURA), arhiviranje (Svetlana Volic), isečke iz realnosti (Bogoljub Đoković) osvajaju deo ambijenta svojim celinama sastavljenim iz fragmenata.

Ponavljanje fragmenata i njihovo umnožavanje pojačava dejstvo same celine, unoseći u nju potrebnu dinamiku i otvarajući brojne dijaloške mogućnosti. Fragmenti mogu biti istovetni, sa malim razlikama ili sasvim različiti, postavljeni u nizu, geometrijski pravilnom bloku ili razigranom, nepravilnom obliku, na manjoj ili većoj udaljenosti jedan od drugog gradeći instalacije monumentalnog dejstva. Fragment sam za sebe može biti nepotpun ali u celini dobija pravo značenje.

Instalacije sastavljene od segmenata koji mogu stajati i sasvim samostalno, počivaju na težnji njihovog grupisanja u celine kako bi istakle prvobitnu umetnikovu ideju, pojasnile njegov koncept i postupak. Ponavljanje sa razlikama deo je umetničkog istraživanja koje vodi od isečaka, zabeleški trenutka, preko njihovog umnožavanja do zaključaka i snažnih ustisaka kroz novoformiranu celinu.

Bilo da su sastavljene od segmenata ili fragmenata, instalacije markiraju određeni prostor galerije uvek vodeći računa o njegovoj arhiteturalnosti i gabaritu. Unoseći nove ideje i sadržaje u postojeći ambijent one ga preformulišu, nadograđuju, obogaćuju i iznova redefinišu.

U galerijskom prostoru Alternativnog umetničkog centra Kvaka 22 umetnici: Nemanja Nikolić, Nina Todorović, diSTRUKTURA, Svetlana Volic i Bogoljub Đoković svojim zidnim instalacijama osvajaju prostor za sopstvena umetnička istraživanja i ličnu strategiju, a u ukrštanju različitosti (sa drugima) grade tolerantnu, fleksibilnu ali i provokativnu atmosferu.

Svetlana Mladenov