Andrea Ivanović Jakšić - Stvaralac je živ
ImageBEOGRAD. Galerija RIMA predstavlja od 1. do 29. novembra 2023. monumentalne objekte-slike Andree Ivanović Jakšić. Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, slikarski odsek, u klasi profesora Milana Blanuše. U svom radu se bavi različitim medijima i formama vizuelnog izražavanja.Image

Image
(detalji)

Monumentalni objekti-slike umetnice iz Zrenjanina, nastali u poslednje tri godine, prvi put se predstavljaju beogradskoj javnosti pod krovnim nazivom izložbe "Stvaralac je živ". Deo Andreine najnovije produkcije premijerno je predstavljen u martu, na njenoj samostalnoj izložbi u Beču, realizovanoj u partnerstvu bečke galerije DIT i Galerije RIMA.

U novim radovima umetnica nastavlja da razvija autentične osobenosti svojih radova - reljefnih objekata velikih dimenzija izvedenih složenim procesom gradnje i razgradnje specifične mase od papira i veziva pod dejstvom vode, vazduha i vatre. Imajući kao svoju osnovu platno na blind-ramu Andreini radovi se percipiraju kao svojevrsni objekti-slike koji se svojim apstraktnim formama organskog karaktera šire u prostor posmatrača.

Nastale u postpandemijskom periodu kolektivnih i ličnih (samo)preispitivanja nakon perioda egzistencijalni krize i "nove realnosti", radove nastale u poslednje tri godine objedinjuje frenetična energija novog, ekstatičnijeg odnosa prema životu. Forme bujaju, kovitlaju se i usložnjavaju preko granica zadatih okvira, šire se u svim pravcima, bez logike i obrasca.

"Ravnoteža između umetnosti i prirode, tako vitalna za Andreino stvaralaštvo, u ovim objektima pomerena je u korist prirodne tvari čije je nastajanje životna, a ne estetska nužnost. Otuda se i čini, da je u najnovijoj grupi radova naizgled sirove i nebrušene pojavnosti - umetnica želela da obnovi svest o svom čistom postojanju, pre nego njegovom karakteru i specifičnostima" navodi Nevena Martinović u katalogu izložbe i dodaje: "Čini se da je najveći umetničin napor u ovom delu bio da izbegne uređenost, da ne uspostavi obrazac, i da ne krene predumišljenom stazom, sve nastojeći da pronađe adekvatan izraz za najpotentniju inicijalnu energiju haosa koja prethodi uspostavljanju prve pravilnosti, oblika, ciklusa. Pre nego o tome ko je i kakav je, Andreini novi radovi poručuju ono što je i sama naglasila jednim od naslova: Stvaralac je živ!"