Konkurs - Udruženje likovnih umetnika Kosova i Metohije za prijem u članstvo udruženja
ImageKonkurs je otvoren od  25. decembra 2023. do 30. januara 2024.
Udruženje likovnih umetnika Kosova i Metohije raspisuje konkurs za prijem u članstvo Udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije. Svi kandidati / kinje, na osnovu navedenog, dužni su da u digitalnom formatu, u jednom mejlu, ne većem od 15 MB podnesu sledeće materijale:

Lica koja žele da konkurišu u članstvo Udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije trebalo bi da ispune sledeće uslove:

 • da su državljani/ke Srbije koji se samostalno, profesionalno i aktivno bave stvaralačkim radom u oblasti likovnih umetnosti i imaju stalno prebivalište na teritoriji Srbije;
 • da imaju završen umetnički fakultet ili akademiju;
 • kandidati/kinje koji nemaju odgovarajuću školsku spremu mogu konkurisati za člana ULUKiM-a ako su realizovali jednu samostalnu ili učestvovali na šest grupnih žiriranih izložbi, odnosno umetničkih projekata. Kandidati su u obavezi da podnesu dokaze, odnosno dokumentaciju o ispunjavanju navedenih uslova.
 • da radovi kandidata/kinja prođu stručnu ocenu Umetničkog saveta Udruženja i zadovolje sledeće kriterijume: odgovarajući umetnički kvalitet rada i demonstriranu profesionalnost u formi prezentacije.

Svi kandidati/kinje, na osnovu navedenog, dužni su da u digitalnom formatu, u jednom mejlu, ne većem od 15 MB podnesu sledeće materijale:

 • Prijavu za konkurs;
 • Skenirana dokumenta: ličnu kartu (u slučaju da je čipovana potrebno je dostaviti očitanu verziju na kojoj je naznačeno prebivalište koje mora biti u Republici Srbiji) i dokaz o državljanstvu RS;
 • Za kandidate/kinje koji su završili umetnički fakultet, odnosno neku od akademija umetnosti, skeniranu diplomu ili uverenje o završenoj školi;
 • Za kandidate/kinje koji nemaju odgovarajuću školsku spremu, a realizovali su jednu ili učestvovali na šest žiriranih grupnih izložbi ili projekata, podnese dokaze, odnosno dokumentaciju o ispunjavanju navedenih uslova(kataloge sa izložbi ili sl.).

Prikaz umetničke aktivnosti u formi PDF prezentacije rada koja ne sme biti veća od 15 strana, a mora da sadrži sledeće informacije:

 • ime i prezime umetnika/ce;
 • radnu i umetničku biografiju (samostalne i grupne izložbe, realizovane projekte, učešća u radionicama, stručni boravci i dr);
 • određeni broj radova zavisno od oblasti likovne umetnosti kojom se bave:

Slikari/ke – 10 slika (tehnika po izboru);
Slikari/ke treba da dostave i dodatni materijal koji je relevantan za njihov umetnički rad (do 10 crteža, fotografija, kolaža, video zapisa, tekstualnih materijala ili sl.)

Vajari/ke – 6 skulptura (tehnika po izboru);
Vajari/ke treba da dostave i dodatni materijal koji je relevantan za njihov umetnički rad (do 10 crteža, fotografija, kolaža, video zapisa, tekstualnih materijala ili sl.)

Grafičari/ke – 10 grafika (tehnika po izboru);
Grafičari/ke treba da dostave i dodatni materijal koji je relevantan za njihov umetnički rad (do 10 crteža, fotografija, kolaža, video zapisa, tekstualnih materijala ili sl.)

Umetnici/e koji stvaraju u oblasti proširenih medija – 6 radova i/ili projekata (medijum po izboru);
Umetnici/e koji stvaraju u oblasti proširenih medija treba da dostave i dodatni materijal koji je relevantan za njihov umetnički rad (do 10 crteža, fotografija, kolaža, video zapisa, tekstualnih materijala ili sl.)

Kandidati/kinje koji se bave isključivo crtežom potrebno je da podnesu 10 crteža (tehnika po izboru);
Umetnici/e koji deluju u domenu crteža treba da dostave i dodatni materijal koji je relevantan za njihov umetnički rad (do 10 skica, fotografija, kolaža, video zapisa, tekstualnih materijala ili sl.)

Kandidati/kinje mogu podneti i dopunski materijal o svom stvaralaštvu (kataloge sa izložbi, web adrese, društvene mreže, kritike i dr.)

Dokaz o uplati u iznosu od 3.000 dinara. Uplata se vrši na žiro račun ULUKiM-a prema sledećim instrukcijama.

Konkursni materijal se dostavlja na mejl Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. u periodu od  25. decembra 2023. do 30. januara 2024.

Više informacija na zvaničnom sajtu Udruženja https://www.art.pr.ac.rs