Slobodan Mašić - Etika i estetika komunikacije, izbor iz opusa
ImageBEOGRAD. Grafički kolektiv predstavlja od 19. februara do 15. marta 2024. izložbu Slobodana Mašića (1939 - 2016), koja svojim naslovom "Etika i estetika komunikacije" ukazuje na suštinu stvaralačkog diskursa ovog  umetnika. Slobodan Mašić je arhitekta, grafički dizajner, izdavač, slobodni umetnik. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.Image

Image

Mašić predstavlja jednog od korifeja u oblasti grafičkog dizajna u Srbiji u drugoj polovini 20. veka. Fenomen Mašić u svojoj pionirskoj misiji i u razičitim kreativnim formama obeležio je i život Grafičkog kolektiva. Etabliran u kulturnim tokovima ove scene, Mašićeva vitalna ličnost je srećan spoj personalne energije i stvaralačke vizije, kreativnosti i kontinuiteta.

U recepciji autorskog dela pratimo različite ali i bliske oblasti: od plakata iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina do prvog nezavisnog izdavača knjiga (Studio Structura i Edicija Nova), od oblikovanja vizuelnog znaka beogradskog FEST-a do grafičke identifikacije plakata i kataloga pozorišnog festivala BITEF. Ovo je samo kratak uvid u delovanje ovog Čoveka-Institucije koji svojom hrabrošću i autonomijom postaje uzor. Svakako, neizostvani deo ovog kreativnog tima bila i Saveta Mašić.

Manifestacija "Kontakt" čiji su inicijatori bili pored Mašića, Bogdan Krišić i Miloš Ćirić, ustanovljena 1971; danas je među pionorskim poduhvatima sa idejom mapiranja dometa grafičkog dizajna u jugoslovenskom kulturnom prostoru. "Kontakt" je tokom svojih šest izdanja (do 1976) predstavljao promotivnu platformu koja animira i predstavlja značajne stvaraoce u ovoj oblasti. Mašić je bio deo istog autorskog tima koji su obnovili "Kontakt" 80-ih godina.

U svojevrsnom durbinu istorije Grafičkog kolektiva poentirana je 1996, kada je promovisanje recentne scene grafičkog dizajna nastavljeno, a danas razvijeno u aktuelni projekat Grifon u kome je Mašić takođe učestvovao.

Mašićevo prisustvo u istoriji Grafikog kolektiva vidljivo je i u drugim projektima i gestovima - tekstovima, otvaranjima izložbi kada je njegov govornički dar dominirao, a negovano je i prijateljsko druženje kao i podrška i ohrabrenje u oblačnim danima.