Dim Tim - Kod u Salonu muzeja Terra
ImageKIKINDA. Salon muzeja Terra predstavlja od 23. marta do 26. aprila 2024. izložbu umetničkog para Dim Tim pod nazivom "Kod". Danijela Mršulja Vasić (1979) i Milenko Vasić (1952) su vizuelni umetnici koji spajaju svoje poetike i iskustva u umetničku kolaborativnu grupu Dim Tim i stvaraju u različitim medijima.ImageImage

Image

Delujući u različitim medijima Dim Tim dovodi u žižu svog interesovanja na nov način klasične postavke likovne umetnosti, kao što su repeticija, akcenat, konstrukcija kompozicije, geometrija slike i psihološko dejstvo simbola. U svojoj umetničkoj praksi Dim Tim komentariše nove odnose i ponašanje u modernim aglomeracijama, analizira otuđenje i traži alternativne javne prostore za izlaganje različitih umetničkih praksi i promoviše nove umetničke diskurse.

Projekat za izložbu Kod je nastao u vremenu novih tereta nametnutih čovečanstvu, usled ratova, pandemije, gladi, sve većeg zagađenja čovekove okoline, inflacije, nestašica, ograničavanja prava pojedinca, masovnih migracija i sve većeg straha od globalnog nuklearnog sukoba. Pozicija umetnosti je u takvim okolnostima na prvi pogled skrajnuta na marginu društvenih tokova. Međutim, upravo tada umetnici nemaju prava na evaziju i uvek su bili među ljudima koji prvi započinju procese pomirenja, svojim umetničkim delima ukazuju na moguće puteve za prevazilaženje kriznih situacija.

Izložba Kod je nastala sa idejom pokretanja konativnih i emocionalnih procesa kod publike.  Apokaliptični i distopijski simboli i pejzaži deluju kao alarm i deo su mogućih narativa. Ovi radovi bacaju svetlo na moguće tokove događaja u Evropi i svetu, apropo aktuelne situacije dovedene do ivice ekonomskog i kulturnog kolapsa, pa čak i eventualnog globalnog sukoba. Umetnik je kao prorok koji nas upozorava da prigrlimo sumorna vremena pred nama, ali i da ih nadvladamo.


Working in different media, Dim Tim brings into focus its interest in a new way of treating classical fine art categories, such as repetition, accent, construction of composition, image geometry and the psychological effect of symbols. In its artistic practice, Dim Tim comments on new relationships and behavior in modern agglomerations, analyzes alienation and seeks alternative public spaces for exhibiting different artistic practices and promotes new artistic discourses.

The Code exhibition project was created in a time of new burdens imposed on humanity, due to wars, pandemics, hunger, increasing pollution of the human environment, inflation, shortages, restrictions on individual rights, mass migrations and the growing fear of a global nuclear conflict. At first glance, the position of art in such circumstances is relegated to the margins of social trends. However, it is exactly the moment when artists have no right to escape as they have always been among the people who are the first to start reconciliation processes and with their works of art they indicate possible ways to overcome crisis situations.

The Code exhibition was created with the idea of triggering conative and emotional processes in the audience. Apocalyptic and dystopian symbols and landscapes act as an alarm and are part of possible narratives. These works shed light on possible courses of events in Europe and the world, regarding the current situation brought to the brink of economic and cultural collapse, and even eventual global conflict. The artist is like a prophet who warns us to embrace the gloomy times ahead, but also to overcome them.