Bojan Otašević - Grafike iz ciklusa Čekaonica
ImageNIŠ. Galerija savremene likovne umstnosti Niš predstavlja u Paviljonu u Tvrđavi izložbu dr Bojana Otaševića (1973, Kragujevac). Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu Izložbu čine grafike velikog formata iz ciklusa "Čekaonica", nastale u poslednjih desetak godina a realizovane u tehnici algrafije sa više bojenih prolaza. Izložba je otvorena od 9. do 26. maja 2024. godine. Dobitnik je više nagrada.Image

Image

Bojan Otašević više od dvadeset godina razvija  autentičan opus koji je kompaktan u svojoj jedinstvenosti i doslednosti. Od samih početaka opredelio se za svet figuracije, odnosno za tradicionalan žanrovski repertoar koji dominantno počiva na portretima i ljudskim figurama. Međutim, motive koji stoje u osnovi likovnog izražavanja od praiskona, Otašević koristi kao sredstvo govora o aktuelnom društvenom trenutku.  Njegove usamljene figure spuštenih ramena i skrajnutog pogleda, najčešće aktovi, su simbioza stanja otuđenja i zbunjenosti savremenog čoveka zatečenog u lavirintu postojećih zbivanja, koja su takva da neminovno uzrokuju egzistencijalnu i emotivnu zabrinutost nad vlastitom sudbinom.

Umetnik figure predstavlja u gro planu, često u sedećem stavu, bez pokreta, ali se iza te fizičke statičnost krije eruptivna unutrašnja energija, kovitlac misli i osećanja, što Otašević postiže veštom kombinatorikom likovnih elemenata baziranih na silini gesta, odnosu svetlo-tamno i kontarsnom a raskošnom kolorističkom spektru. Nazivajući svoj najnoviji ciklus grafika "Čekaonica" od bezimenih pojedinačnih portreta i figura Otašević stvara neku vrstu grupnog portreta ljudi sa društvenih margina koji iščekuju neka bolja vremena a potencijalni su nosioci nužnih promena.