SULUV - 57. Godišnja izložba
Friday, 19 September 2008
ImagePoklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad. 22. septembar - 31. oktobar 2008.
Osnovni postulat za postavljanje ove izložbe je da ovakav oblik ekspozicije daje doprinos sagledavanju likovne stvarnosti u Vojvodini sa dodatnom intencijom da revitalizuje pitanje buduće egzistencije stvaralaštva u Vojvodini.. SULUV je umetničko udruženje koje okuplja oko 400 profesionalnih likovnih stvaralaca sa područja Vojvodine.

Image

Image Image Image

Na 57. Godišnjoj izložbi izlažu: Jan Agarsky, Mujo Alagić, Danijel Babić, Milivoj Bakajin, Anita Bakoš, Đorđe Beara, Milica Bjelanović, Dušanka Bodulić, Slobodan Bodulić, Milena Bojić, Aleksandar Botić, Aleksandar Bunčić, Marija Čoban, Pal Dečov, Ljubica Denković, Ljubiša Dimitrijević, Stojan Dimovski, Radivoj Dragin, Darko Đorđević, Mihal Đurovka, Korina Gubik, Sima Gucunski, Jasna Gulan, Jelena Gojsović, Milica Grbić, Sava Halugin, Dragoslav Husar, Predrag Inić, Ana Ivić, Milan Jakšić, Dragan Jankov, Silvia Jelačić, Biljana Jevtić, Ljiljana Jevtić, Milijana Jovanović, Gordana Kazimirovic Jankov, Bojan Kiridžić, Kiš Butterer Marta, Milan Kolbas, Radovan Kuzmanović, Violeta Labat Mitrušić, Lazar Lečić, Radiša Lj. Lucić, Svetislav Ludoški, Žarko Magarašević, Danica Mitrović, Vladana Moldovan, Daniela Morariu, Borislav Nikolić, Vlado Njaradi, Bela Olah, Milovan Panić, Snežana Petrović, Krstinja Radin, Jelena Radojčić, Štefica Radovanov, Dobrivoj Rajić, Tibor Sarapka, Miroslav Savkov, Sava Stankov, Dragoljub Stanojev, Miloš Stanojev, Vladislav Šešlija, Gordana Šijački, Milun Šiljković, Zita Šuhajda, Borislav Šuput, Jelena Tišma, Jovanka Ulić, Andreja Baćo Vasiljević, Tatjana Vasović, Dragoslav Višekruna, Miloš Vojnović, Danilo Vuksanović.


Na Konkurs za učešće na 57. Godišnjoj izložbi članova SULUV-a prijavilo se 74 članova SULUV-a. Umetnički savet u sastavu: Bosiljka Zirojević, Dragan Matić, Dragan Živančević, Ljiljana Ilić Krtinić, Goran Despotovski, Ljubomir Vučinić i Slobodan Knežević, nakon pregleda radova, odlučio je da na 57. Godišnjoj izložbi članova SULUV-a bude predstavljeno svih 74 prijavljenih autora sa po jednim, do dva rada.
Mnogo toga se desilo, u poslednjih dvadesetak godina,ne samo  u našoj zemli nego i u globalnim razmerama.Sudbina i status umetnika neminovno su poprimali  refleksiju realnosti,kako danas, tako i u prošlim vremenima.U različitim etapama ljudskog razvoja i umetnik je bio različito tretiran.Polžaj likovnuh stvaralaca od osamdesetih godina prošlog veka ide silaznom putanjom; to nije loš trend samo kod nas, nego i u ostalim zemljama, naročito onim koje je zahvatila tranzicija.Likovni umеtnici polako se približavaju samoj margini, a to već postaje alarmantno.Ovo nije teatralni vapaj, nego činenica koju potvrdjuje to, da ni jednom članu  Udruženja likovnih umetnika Vojvodine, a koji je u statusu samostalnog umetnika,država ne dotira penziono i socijalno osiguranje(od 1993 godine) zatim, ne postoji već dugo od strane muzeja, galerija i ostalih državnih institucija,nekadašnja praksa otkupa umetničkih dela, tu je i veliki porez na otkup umetničkih dela(23%)...

Verovatno će se ustrojstvo,kao i funkcionisnje udruženja, morati menjati i prilagodjavati novonastaloj situaciji.Ali, ništa konkretno do sada nije moglo da se promeni, radi čekanja novog Zakona o kulturi.Način rada udruženja treba da bude usaglašen sa budućim zakonom.Trudili smo se da se taj zakon ne oblikuje mimo nas,predlagali smo nekoliko promena u njegovom nacrtu, za koje samo smatrali da mogu popraviti stanje u likovnoj kulturi kao i poboljšanju rada i prezentovanja udruženja i njegovih članova.

Lazar Marković, Predsednik SULUV-a


Osnovni postulat za postavljanje Godišnje izložbe članova Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine je da ovakav oblik ekspozicije daje značajan doprinos sagledavanju likovne stvarnosti u Vojvodini, sa dodatnom intencijom da revitalizuje pitanje buduće egzistencije stvaralaštva i stvaraoca u našoj sredini. Formiranjem ove izložbe Umetnički savet SULUV-a transparentno prikazuje da se drži principa demokratičnosti i tolerancije prema ličnom stavu ili poetici umetnika. Autorski radovi u kolektivnoj izložbi dvojako se valorizuju po principima: jedan na jedan (relevantno za autora) i jedan kao činilac zbira opšte društvene vrednosti. Sagledati opšta mesta u prilično šarenom, može biti nekoherentom utisku, iznaći moguće skupove, videti njihove preseke, donosi puno draži i čara zainteresovanom posmatraču. Akteri i realizatori ove kulturne manifestacije upućene kako stručnoj tako i široj javnosti, sa dozom uzdržanog optimizma, očekuju naknadnu valorizaciju u novim sistemima vrednosti i shodno tome podršku održavanju kontinuiteta istraživačko-umetničkog rada. 

Ljubomir Vučinić, za Umetnički savet SULUV-a


Među sedamdeset četiri izlagača 57. godišnje izložbe Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine, koja se održava u Galeriji likovne umetnosti poklon-zbirci Rajka Mamuzića u Novom Sadu, svežinom i snagom svojih ostvarenja ističu se vajari. Mislimo tu na metalnu “Tešku kišu” Borislava Šuputa, dve manje i jednu veću bronzanu skulpturu Save Halugina koja aludira na Ćele-kulu, sferičnu metalnu konstrukciju Jelene Radojčić, dva monumentalna stubasta drvena objekta Borislava Nikolića.

Andreja Vasiljević iznenađuje skladom i dramatikom sprege prirodnih materijala drveta i kamena, Milun Šiljković daje uspešnu stilizaciju “Dana”i “Noći” u drvetu, Violeta Labat-Mitrušić pleni inventivnim sklopom metala i stakla, a Korina Gubik zidnim asamblažom od drveta i peska. Veoma su atraktivni i zidni panoi Slobodana Bodulića i Darka Đorđevića.

Među grafičkim ostvarenjima ističemo rad satkan od snopa oštrih linija Radovana Kuzmanovića, stilizaciju prirode Sime Gucunskog, apstraktnu kompoziciju Jelene Gojsović, razlivene forme Miloša Stanojeva, simboličku kompoziciju Muje Alagića, te sugestivni digitalni print Gordane Kazimirović-Jankov. Među crtežima izdvaja se apstraktna kompozicija Milene Bjelanović, a u kombinaciji crteža i kolaža imamo atraktivna dela Marije Čoban i Dobrivoja Rajića.

Slikari su veoma raznovrsni i raznorodni, a grupu doslednih apstrakcionista čine Vladana Moldovan, Radivoj Dragin, Mihal Đurovka, Bela Olah, Milovan Panić. Ekspresivnom kompozicijom se ističe Milica Grbić, simboličkim radovima Pal Dečov, Dragoslav Višekruna, Žarko Magarašević i Milivoj Bakajin, poetskom figuracijom Dragan Jankov, stripovskom stilizacijom Danijel Babić. Malo je istraživačkih iskoraka, korišćenja novih medija i stvaralačkih iznenađenja na ovoj postavci, a nedostaju neki od ključnih vojvođanskih autora, članova SULUV-a, koji bi izložbi dali još veći značaj. Izložba traje do 5. oktobra.

Andrej Tišma